Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Spotkanie "Praktycznie o różnorodności i zmianie społecznej - gdzie leży innowacyjny potencjał różnorodności"
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 06.11.2013
Magazyn „CR Navigator” oraz Henkel Polska mają przyjemność zaprosić na spotkanie tematyczne „Innowacyjny potencjał różnorodności”, które odbędzie się 7 listopada 2013 w warszawskim Barze Studio. Podczas wydarzenia zapraszamy do wysłuchania międzysektorowego panelu dyskusyjnego i prelekcji zaproszonych specjalistów.

Gościem specjalnym konferencji będzie Michael Pyner, współtwórca londyńskiego projektu Shoreditch Trust dotyczącego włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, który przybliży temat tworzenia rozwiązań biznesowych służących inkluzji społecznej.

Kwestia zarządzania różnorodnością w biznesie staje się tematem coraz bardziej aktualnym. Jednocześnie rynek stwarza narzędzia do profesjonalizacji zarządzania tym obszarem: pojawiają się m.in. karty i indeksy różnorodności służące promocji oraz wdrażaniu rozwiązań związanych z różnorodnością.

W tych sprzyjających różnorodności czasach, zapraszamy Państwa do debaty i wspólnego zastanowienia się, czym jest zarządzanie różnorodnością w praktyce, jakie znaczenie ma, a jakie może mieć na naszym rynku różnorodność dla biznesu i w jaki sposób wpływać może na efektywność biznesową.

W trakcie debaty zastanowimy się także, w jaki sposób zarządzanie różnorodnością przekłada się na rozwój społeczny i wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Paneliści będą rozmawiać m.in. o tym, kim są grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i gdzie znajdują się linie styku pomiędzy zaangażowaniem społecznym na rzecz tych grup a celami biznesowymi zaangażowanych firm.

Do naszej międzysektorowej debaty zaprosiliśmy specjalistów od różnorodności i kwestii społecznych: Małgorzatę Lelińską (PKPP Lewiatan, Diversity Index), Jakuba Wygnańskiego z Instytutu Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz prof. dr hab. Arkadiusza Karwackiego z UMK. Ponadto gościć będziemy reprezentantów sektora biznesu: Katarzynę Dębińską, menedżerkę HR w Henkel Polska oraz Dagmarę Krzesińską, specjalistkę ds. CSR w UPC.

Ponieważ kluczową dla zmiany społecznej jest zmiana na poziomie indywidualnym – praca na postawach beneficjentów, w ramach spotkania przedstawicielka Fundacji Miejsce Kobiet, Agnieszka Kramm, przedstawi projekt oparty na psychologii procesu, którego celem jest trwała aktywizacja zawodowa. Fundacja posiada doświadczenie w zakresie pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a obecnie koordynuje zainicjowany przez firmę Henkel Polska projekt aktywizacji zawodowej „W drodze do pracy”, w ramach którego 60 kobiet bierze udział w specjalistycznych kursach ułatwiających powrót do życia zawodowego. Projekt oferuje kompleksowe podejście do problemu bezrobocia, zakładając pracę zarówno na poziomie psychologicznym jak i społecznym, zawiera także elementy wiedzy dotyczące poruszania się na rynku pracy.

W ramach wydarzenia wystąpi także gość specjalny, Micheal Pyner, doradca w zakresie rozwoju zaangażowania i przywództwa społecznego, kreatywnych modeli biznesowych i przedsiębiorczości społecznej. Opowie on o tym, w jaki sposób modele z zakresu inkluzji społecznej były wdrażane m.in. w ramach projektu Shoreditch Trust. Powie także, co jest konieczne dla skuteczności zmiany społecznej.

Zapisy na udział w wydarzeniu trwają, liczba miejsc jest ograniczona!

Ramowy program wydarzenia:

9.00 Powitanie gości: Paweł Niziński CEO GoodBrand, wydawca CR Navigatora Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Henkel Polska

9.20 Debata: „Różnorodność i inkluzja – więcej niż odpowiedzialność społeczna?”

Paneliści: Dagmara Krzesińska - kierownik ds. projektów CSR UPC, koordynator projektu wkluczania cyfrowego osób starszych, Katarzyna Dębińska, menedżer HR w firmie Henkel Polska, w której różnorodność jest jedną z kluczowych strategii HR, Ewa Konczał, reprezentant organizacji Ashoka w Polsce, dr hab. Arkadiusz Karwacki, profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu, specjalista w zakresie wykluczenia społecznego oraz Małgorzta Lelińska, koordynatorka projektu Diversity Index, ekspertka w zakresie funduszy i różnorodności, Konfederacja Lewiatan. Debatę poprowadzi Paweł Oksanowicz, dziennikarz Radia PIN, redaktor programu BIZON – Biznes odpowiedzialny i nowoczesny.

10.40 Występ gościa specjalnego: Michael Pyner Efektywne modele biznesowe trwale wspierające inkluzywność.

11.40 Agnieszka Kramm, Fundacja Miejsce Kobiet

Trwała aktywizacja zawodowa poprzez wieloaspektowe wsparcie: prezentacja projektu „W drodze do pracy”.

Zakończenie spotkania przewidziane jest około godziny 12.00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmuje: Barbara Szczęsna – Makuch:

Patroni medialni wydarzenia: odpowiedzialnybiznes.pl, proto.pl, Personel i Zarządzanie, BIZON – biznes odpowiedzialny i nowoczesny, ekonomiaspoleczna.pl, kampaniespoleczne.pl, Kompendium CSR.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ