Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

Imprezy towarzyszące VI Ogólnopolskim Spotkaniom Ekonomii Społecznej
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 03.10.2012

Centrum Krakowa - tu będzie biło serce polskiej ekonomii społecznej />/

Wystawy, pokazy filmów, dyskusja etycznych bankowców i interaktywny spacer śladami krakowskich kooperatystów – to tylko niektóre imprezy towarzyszące VI Ogólnopolskim Spotkaniom Ekonomii Społecznej, które już za tydzień zaczynają się w Krakowie!

Poznaliśmy już program VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 11–12 października 2012 roku w Krakowie. Znamy też wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych sesji tematycznych. Ale OSES to nie tylko dwudniowa konferencja, to również szereg wydarzeń towarzyszących.

W przeddzień VI OSES odbędzie się m.in. spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Spotkania mają na celu przybliżenie ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych aktualnych zagadnień dotyczących otoczenia prawnego ekonomii społecznej, finansowania ekonomii społecznej, metod i form wspierania i rozwijania ekonomii społecznej, zarządzania organizacją i informacją. Podczas spotkań sieciujących uczestnicy poszerzają wiedzę z wyżej wymienionego zakresu, wypracowują i konsultują wspólne programy działania oraz mechanizmy wzajemnego komunikowania się.

Tegoroczne, szóste już z kolei, spotkania sieciujące OWES będą koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących stanu działań systemowych, organizacji sieci wsparcia ekonomii społecznej, standaryzacji działań OWES w tym m.in. podsumowania dotychczasowych wniosków z procesu akredytacji, bieżącej informacji na temat podpisanego projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” oraz rozpoczętych we wrześniu szkoleń dla doradców biznesowych OWES.

Więcej >

Tego samego dnia w Urzędzie Miasta Krakowa Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, zaprasza na konferencję „Myśl społecznie, działaj ekonomicznie. Jak samorząd może wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej w Krakowie?”.

Coraz więcej organizacji pozarządowych rozpoczyna działalność odpłatną lub gospodarczą, stając się przedsiębiorstwami społecznymi. Coraz częściej spotykamy spółdzielnie socjalne, które świadczą usługi dla mieszkańców Krakowa. Czy samorząd może wspierać ich działalność? Jak powinien to robić?

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, podczas którego będzie można się dowiedzieć się jak samorząd obecnie wzmacnia działalność ekonomiczną sektora non for profit oraz zabrać głos w dyskusji nad tym jak może i powinien wpierać go w przyszłości.

Konferencja rozpoczyna prace nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków, który będzie tworzony w oparciu o dialog sektora publicznego z pozarządowym. Podczas spotkania będzie możliwość zgłoszenia swojego udziału w pracach nad tym dokumentem.

Również 10 października w godzinach popołudniowych odbędzie się wydarzenie dotyczące ponadnarodowej współpracy skierowanej na wsparcie przedsiębiorstw społecznych w Europie organizowany przez Instytut Spraw Publicznych, Europejską Federację Banków Etycznych i Alternatywnych (European Federation of Ethical and Alternative Banks, FEBEA), Crédit Coopératif oraz Euclid Network.

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące międzynarodowej współpracy w zakresie wspierania rozwoju inicjatyw przedsiębiorczości społecznej, a zwłaszcza różnych potrzeb partnerów społecznych w tym względzie. Dyskusji poddane zostaną w szczególności możliwości stworzenia nowego międzynarodowego mechanizmu finansowania inicjatyw społecznych, który mógłby funkcjonować w ramach powstającego European Social Entrepreneurship Funds.

Ponadto omówione zostaną założenia dotyczące uruchomienia europejskiego portalu zawierającego bazę dobrych praktyk o przedsiębiorstwach społecznych w Europie.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele międzynarodowych sieci organizacji działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także przedstawiciele polskiego środowiska ekonomii społecznej oraz decydenci odpowiedzialni za kreowanie i wdrażanie polityk w obszarze ekonomii społecznej w Polsce.

Spotkanie prowadzone będzie po angielsku, wstęp tylko z zaproszeniami.

W trakcie Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, ale również tuż przed ich rozpoczęciem i w weekend zaraz po konferencji zapraszamy na Spacer po Krakowie śladami spółdzielczości.

Tegoroczne Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej zostały wpisane w obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych i z tej okazji organizatorzy przygotowali niepowtarzalny quest – wędrówkę odkrywców śladami spółdzielczości.

Quest to forma aktywnego zwiedzania miejsca i odkrywania jego tajemnic poprzez zabawę w poszukiwanie skarbu, do którego prowadzą zagadki.

Uczestnicy OSES, której temat przewodni w 2012 roku to „Miejsce i rola spółdzielczości w sektorze ekonomii społecznej” będą mieli niebywałą okazję, spacerując po centrum Krakowa, odkryć wiele krakowskich i spółdzielczych tajemnic i ciekawostek.

Miejscem startu jest Teatr im. Juliusza Słowackiego, w którego dostojnych murach odbywa się również inauguracja OSES i Małopolska Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Dla pierwszych pięciu osób, które wyruszą śladami spółdzielczości i odkryją ukryty na mecie spaceru skarb – czekają nagrody, nierozłącznie związane z ekonomią społeczną.

Quest będzie dostępny dla wszystkich uczestników OSES.

W dniach 11–12 października w Urzędzie Miasta będzie można oglądać wystawę „Zachodniopomorska przedsiębiorczość społeczna”:

 

Od niemal 4 lat Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie zachodniopomorskim. Często zastanawiamy się czym owa przedsiębiorczość Społeczna różni się od pozostałej przedsiębiorczości. Uznaliśmy, że najprościej pokazać tę różnicę na przykładach przedsiębiorstw, społecznych z naszego regionu, operując słowem a raczej nawet wypowiedzią spisanymi przez Pawła Klimka i obrazem – zatrzymanym przez Andrzeja Łazowskiego. Stąd zrodziła się idea stworzenia wystawy na temat zachodniopomorskiej przedsiębiorczości społecznej. Na wystawie pokazujemy Państwu owe miejsca szyte na miarę potrzeb i możliwości przedsiębiorców społecznych, liderów przedsiębiorstw społecznych a nade wszystko działalność jaką prowadzą – zarówno tą gospodarczą jak i społeczną.

Bo przecież prawdziwe przedsiębiorstwo społeczne to zarówno pełnowartościowe miejsce pracy jak i miejsce tworzenia wspaniałych rzeczy –angażowania społeczności lokalnych ich aktywizacji, wykorzystywania lokalnych zasobów, historii czy też Integracji osób, które na tradycyjny rynku pracy nie mogły się odnaleźć lub nie było dla nich miejsca.

Jednocześnie ukazujemy Państwu różnorodność form w jakich mogą działać przedsiębiorstwa społeczne oraz obszarów jakimi się zajmują.

Wystawa ta też powstała na święto przedsiębiorczości społecznej jakie rokrocznie odbywa się w Nowym Warpnie – miejscu o niezwykłej energii gdzie od kilku lat w ostatnią sobotę sierpnia spotykają się przedsiębiorcy społeczni i prezentują swoją ofertę zarówno produktów jaki i usług.

Produktów i usług wytworzonych z wkładem wielkie energii i serca. Warto tu być i warto zakładać przedsiębiorstwa społeczne jak i korzystać z ich usług.

Tak, na co dzień. Dzięki temu wiele osób posiada pracę i możliwość utrzymania rodziny a otrzymywane produktu i usługi posiadają coś więcej niż normalny produkt duszę i serce włożone przez wytwarzające je osoby i to specyficzne odniesienie do lokalności.

Zresztą oceńcie Państwo sami.

Antoni Sobolewski, komisarz wystawy, wiceprezes Stowarzyszenia Czas-Przestrzeń-Tożsamość, członek zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego przez Prezesa Rady Ministrów

Wystawa składa się z 20 plansz na której zaprezentowaliśmy aktywne podmioty z zakresu ekonomii społecznej.  Wystawę można prezentować na zewnątrz i wewnątrz. Format 90x120 cm na 10 stojakach.

Jako uzupełnienie dla głównego programu OSES, przez cały czas trwania wydarzenia funkcjonować będzie kawiarenka obywatelska (realizowana przez UNDP ora Kawiarnię FALANSTER). Będzie to przestrzeń dyskusji, wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami.

Zapraszamy na VI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej do Krakowa!

Sprawozdania z konferencji dostępne będą na stronach http://ekonomiaspoleczna.pl/oses

foto A GS na licencji CC BY-NC 3.0

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ