Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

VI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - opisy warsztatów tematycznych
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 03.10.2012
Podczas VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (11-12 października, Kraków) odbędzie się dziewięć równoległych sesji tematycznych. Oto ich szczegółowe opisy.

11 października, godz. 15:00–17:30

12 października, godz. 9:00–11:30

 • Rola samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej (więcej >)
  (Urząd Miasta Krakowa, Sala Portretowa, sesja realizowana przez ROPS Kraków)
   
 • Nie tylko klauzule społeczne, czyli jak zwiększyć dostęp podmiotów ekonomii społecznej do zamówień publicznych (więcej >) 
  (Urząd Miasta Krakowa, Sala obrad, tłumaczenie symultaniczne na język angielski, sesja realizowana przez ISP oraz UNDP).
   
 • Value Game – szacowanie społecznej wartości działań (więcej >)
  (Urząd Miasta Krakowa, Sala Kupiecka, sesja realizowana w języku angielskim przez FISE).
   
 • „Młodości dodaj nam skrzydeł! Miejsca pracy dla młodzieży w sektorze ekonomii społecznej” (więcej >)
  (Urząd Miasta Krakowa, Sala Lea, sesja realizowana przez OZRSS, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” oraz redakcję pisma „JAK robić biznes społeczny”).


11 października

Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w wieloletniej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 – lekcje z zagranicy dotyczące wykorzystania instrumentów pożyczkowych i funduszy strukturalnych

Cel: prezentacja przykładowych rozwiązań oraz dyskusja na temat nowych możliwości finansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach przyszłej wieloletniej perspektywy finansowej UE

Opis:

Sesja składała się będzie z dwóch części. Pierwszą z nich rozpocznie prezentacja planów Komisji Europejskiej dot. możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych od 2014 roku. Następnie zaproszeni eksperci zagraniczni z Francji, Belgii oraz Wielkiej Brytanii podzielą się doświadczeniami dotyczącymi wykorzystywania instrumentów finansowych oraz środków europejskiej polityki spójności, m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w celu wzmocnienia przedsiębiorstw społecznych. W sesji udział weźmie także przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który omówi możliwości wprowadzenia takich rozwiązań w Polsce. Październik to dobry moment na podjęcie takiej dyskusji, bowiem powinny być już wtedy znane założenia polskich programów operacyjnych na lata 2014-2020. Spotkanie będzie w tej sytuacji doskonałą okazją do przedstawienia planów i kierunków działań polskiego rządu na nowy okres unijnego programowania.

W drugiej części sesji wszyscy obecni na sali uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji na temat szans i barier wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań w celu wsparcia rozwoju polskiego sektora przedsiębiorstw społecznych od 2014 roku.

Odbiorcy:

Sesja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, instytucji finansowych, a także do podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej. Zaprezentowane podczas spotkana informacje z pewnością będą także interesujące dla ekspertów z zakresu ekonomii społecznej oraz praktyków.

Organizator: Instytut Spraw Publicznych

Moderator: Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych

Wstęp:

Wprowadzenie do tematu nowych propozycji UE dot. finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – Izabela Przybysz, Instytut Spraw Publicznych

Dobre przykłady zza granicy – panel ekspertów:

Belgijskie mechanizmy pożyczkowe a lokalny system przedsiębiorstw społecznych – Jef Tavernier, Sekretarz Generalny FEBEA, b. Minister d do Spraw Konsumenckich, Zdrowia Publicznego i Środowiska Belgii (2002-2003)

Doświadczenia francuskie a system Europejskich Funduszy na Rzecz Przedsiębiorstw Społecznych – lekcje dla Polski – Karol Sachs, ekspert od finansów solidarnych, odpowiedzialny za sprawy związane z Solidarnym i alternatywnym finansowaniem w Dyrekcji Generalnej Crédit Coopératif, Prezydent FEBEA

Jak do finansowania przedsiębiorstw społecznych wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz różne rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym – Andy Churchill, Dyrektor Zarządzający Network for Europe, ekspert współpracujący z Komisją Europejską

Polskie plany wsparcia ekonomii społecznej w ramach wdrażania unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 – Piotr Krasuski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dyskusja otwarta:

Szanse i bariery wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań w celu wsparcia rozwoju polskiego sektora przedsiębiorstw społecznych od 2014 roku


Mierzenie społecznej wartości dodanej przedsiębiorstw społecznych

I. Wprowadzenie do tematyki pomiaru społecznej wartości dodanej (SWD) – 45 minut

1.         Wprowadzenie teoretyczne, omówienie kilku zagranicznych metod pomiaru SWD.
2.         Geneza projektu MSAP UEK; własna definicja podmiotów ekonomii społecznej.
3.         Koncepcja pomiaru społecznej wartości dodanej (m.in. cele działalności podmiotów ES, wymiary oceny).
4.         Omówienie części operacyjnej metody SWD (kryteria doboru wskaźników, przykłady).

II. Narzędzie SWD i jego praktyczne zastosowanie – 90 minut

1.         Kwestie techniczne związane z obsługą narzędzia SWD (m.in. rejestracja, logowanie).
2.         Struktura narzędzia SWD.
3.         Ćwiczenia praktyczne – wykorzystanie narzędzia SWD do oceny działalności podmiotów ES:
  a.         kryteria wejścia,
  b.         wypełnianie narzędzia,
  c.          interpretacja wyników na przykładach, potencjalne problemy związane z interpretacją, procedura obliczeniowa.

III. Wolne wnioski i dyskusja – 15 minut

Osoby prowadzące warsztat:
dr Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii
Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

UWAGA: każdy z uczestników warsztatu powinien posiadać własny komputer przenośny z możliwością połączenia z bezprzewodowym internetem (bezprzewodowy internet będzie zapewniony w miejscu organizacji warsztatów)

Więcej o temacie warsztatu w portalu Ekonomiaspoleczna.pl > 


Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu potrzeb państwa i społeczeństwa

Celem warsztatu będzie zaprezentowanie możliwości wykorzystania formuły spółdzielczej w realizacji usług społecznych, zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, gwarantowaniu stabilnych miejsc pracy, kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, etc.  Jego celem jest również pokazanie, że spółdzielnie mogą być obecne w ekonomii społecznej nie tylko przez pryzmat spółdzielni socjalnych, które są niezwykle ważnym, ale nie jedynym, odzwierciedleniem łączenia działalności gospodarczej z realizacją celów społecznych poprzez spółdzielczość.

Zostaną więc zaprezentowane przykłady wykorzystania formuły spółdzielczej w odpowiedzi na określone potrzeby. Będzie mowa w szczególności o dostarczaniu usług społecznych, między innymi zdrowotnych przez przedsiębiorstwa spółdzielcze, o tym, jak samorząd postrzega potencjał spółdzielczości jako partnera w rozwoju społeczności lokalnych, o możliwościach rozwoju spółdzielni na terenach wiejskich, o roli banków spółdzielczych w tym zakresie, o spółdzielniach uczniowskich jako formie praktycznej edukacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, o spółdzielniach działających w sektorze kultury i dziedzictwa narodowego, o nowo tworzącym się ruchu kooperatyw spożywczych odwołujących się do tradycji przedwojennej spółdzielczości. Dyskusja z uczestnikami panelu ma doprowadzić do zidentyfikowania dalszych obszarów potencjalnego rozwoju przedsiębiorstw spółdzielczych. 

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli:

 • Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice,
 • dr Adam Piechowski – reprezentujący Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS (prezentacja >)
 • Stanisław Kruczek – Prezes Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie (prezentacja >)
 • Bartłomiej Koszarek – Dyrektor „Domu Ludowego”, Spółdzielni Kulturalno – Oświatowej (prezentacja >),
 • Joanna Krisch-Zandecka – reprezentująca PSS Społem w Poznaniu (prezentacja >),
 • Jakub Klimczak – reprezentujący Łódzką Kooperatywę Spożywców (prezentacja >).

Moderacja: Joanna Brzozowska-Wabik, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

W drugiej części spotkania zaprezentowany zostanie film przygotowany z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości przez Europejską Konfederację Spółdzielni Pracy (CECOP). CECOP w ciągu ostatnich kilku lat realizował badania dotyczące sytuacji spółdzielni pracy w czasach kryzysu. W wyniku tych analiz powstał raport „The resilience of the cooperative model”. Autorzy podkreślają, że wiele analiz i raportów ukazuje zdecydowanie większą wytrzymałość modelu spółdzielczego w czasach kryzysu w porównaniu do tradycyjnych przedsiębiorstw. Dla przykładu film ukazuje 4 europejskie spółdzielnie, w tym Spółdzielnię Pracy „Muszynianka” oraz ich metody radzenia sobie z kryzysem i podejmowania prób zachowania stabilności ekonomicznej. 


Związki przedsiębiorstw społecznych z nauką i biznesem

Wstęp. Prezentacja nt. modeli współpracy przedsiębiorstw społecznych z nauka i biznesem – 30 minut.
Antoni Sobolewski, Prezes Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych (prezentacja >)

Prezentacja wyników badań nt. współpracy biznesu z trzecim sektorem – 15 minut
Milena Rokiczan, z-ca Dyrektora ds. badań Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o. o. (prezentacja >)

Prezentacja dobrych praktyk:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” współpraca z firmą Paged Meble S. A. i Akademią Sztuk Pięknych z Warszawy - 20 minut
Mariusz Andrukiewicz,  Prezes Fundacji Być Razem
Julitta Maciejewska, Paged Meble
Robert Pludra, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, asystent w Pracowni Podstaw Projektowania

Spółdzielnia Socjalna Otwarci i współpraca z Konimpex sp. z o. o. – 20 minut
Andżelika Smorawska, Prezes Zarządu Spółdzielnia Socjalna Otwarci
Anna Nowakowska, specjalista ds. marketingu i promocji 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi – 20 minut
Zbigniew Nawrat, Dyrektor Instytutu Protez Serca i Kierownik Pracowni Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.  prof. Zbigniewa Religi
Waldemar Pudlo, kierownik Biura Zarządu  Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Dyskusja podsumowująca – 45 minut
Tadeusz Durczok, Wiceprezes Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych
Antoni Sobolewski, Prezes Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych


Efektywna infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej

Celem warsztatu jest wypracowanie rekomendacji odnośnie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w Polsce, które SKES uwzględni w propozycji koncepcji systemu wsparcia ekonomii społecznej skierowanej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach konsultacji dotyczących kształtu perspektywy finansowej środków UE na lata 2014-2020.

W pierwszej części spotkania przeanalizowane zostaną przykłady przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem rozwinęły swoją działalność dzięki wsparciu OWES. Wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad kluczowymi czynnikami sukcesu, trudnościami i barierami w rozwoju, ważnymi elementami wsparcia ze strony OWES.

W kolejnej części spotkania zainspirowani przedstawionymi rozwiązaniami oraz w oparciu o własne doświadczenia w mniejszych grupach odpowiemy sobie na pytania o pożądany zakres wsparcia rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, o to, jak skutecznie rozwijać przedsiębiorczość społeczną, jaka jest efektywność dotychczasowych działań oraz jakie mamy możliwości i sposoby badania efektów systemu wsparcia ekonomii społecznej w dalszej perspektywie, jaką rolę pełnią OWES-y w regionach, w szczególności w realizacji polityk publicznych, jakie są relacje interinstytucjonalne wewnątrz systemu wsparcia na poziomie kraju i w regionach, a także jak finansować system wsparcia.

Warsztat skierowany jest zarówno do przedstawicieli instytucji i organizacji tworzących system wsparcia ekonomii społecznej w Polsce (w tym w szczególności do OWES-ów, które chciałyby, żeby ich doświadczenia zostały wykorzystane do projektowania przyszłych rozwiązań), jak i do odbiorców systemu wsparcia - przede wszystkim do przedsiębiorstw społecznych, które chciałyby opowiedzieć o swoich potrzebach i problemach oraz podzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracy z OWES.12 października 2012 (piątek)

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej (ROPS Kraków)

Warsztat adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Celem warsztatu zaprezentowanie w jaki sposób samorząd terytorialny może wpływać na rozwój ekonomii społecznej i lokalnych społeczności. Zapraszamy praktyków – przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorstw społecznych, aby zaprezentowali swoje doświadczenia – korzyści jakie odnoszą samorządy oraz koszty związane z działaniami podejmowanymi w ramach ekonomii społecznej.

Pierwsza część warsztatu to wprowadzenie na temat funkcji ekonomi społecznej, uwarunkowań zakładania podmiotów ekonomii społecznej przez samorządy oraz zlecania im zadań publicznych. Druga część to panel dyskusyjny.

W odniesieniu do funkcji ekonomii społecznej będą oni dyskutować o zadaniach samorządu, o tym, jakie korzyści i koszty związane są ze wspieraniem ES, w jaki sposób ES stymuluje rozwój regionu, o partnerstwie lokalnym jako sposobie na budowanie kapitału społecznego, o wzajemnych oczekiwaniach samorządu i przedsiębiorców społecznych. W panelu wezmą też udział przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Społecznych z Poznania i Krakowa. ROPS w Poznaniu przedstawi projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności”, którego celem jest m.in. wypracowanie nowych narzędzi wspierania rozwoju ekonomii społecznej. Natomiast ROPS w Krakowie omówi na przykładzie Małopolski wieloletni plan na rzecz ekonomii społecznej jako instrument rozwoju ES w regionie.

Do udziału w dyskusji zapraszamy nie tylko panelistów, ale też wszystkich uczestników warsztatu.

Paneliści:

Rafał Barański – Zastępca Dyrektora - wstęp

 • Marek Gabzdyl, Wójt Raciechowic
 • Małgorzata Chrapek, Wójt Wieprza
 • Marcin Pluta, Burmistrz Brzezin
 • Aleksandra Andrzejewska, ROPS w Poznaniu
 • Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Spółdzielnia Socjalna Serce Pogórza, Dzierżaniny
 • Mariusz Andrukiewicz, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", Cieszyn
 • Agnieszka Ścigaj, Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Rafał Sułkowski – słowo wstępne, moderowanie i zakończenie

Czytaj też: Ludzie są ważniejsi niż infrastruktura >


Nie tylko klauzule społeczne, czyli jak zwiększyć dostęp przedsiębiorstw społecznych do zamówień publicznych

Organizatorzy: Instytut Spraw Publicznych, Program Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju UNDP

Cel warsztatu:

Wypracowanie praktycznych rekomendacji dla samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw społecznych służących zwiększeniu dostępu tych ostatnich do zamówień publicznych.

Opis warsztatu:

Warsztat podzielony zostanie na dwie części. Pierwsza z nich, o charakterze wprowadzającym, będzie służyć przekazaniu wiedzy niezbędnej do wypracowania rekomendacji. Zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw społecznych, podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą dotyczącą pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Doświadczenia te dotyczyć będą zamówień publicznych z klauzulami społecznymi, zamówień publicznych bez klauzul społecznych i zamówień do 14 tysięcy euro. Ze względu na trwające na poziomie Komisji Europejskiej prace nad nową dyrektywą o zamówieniach publicznych podczas warsztatu chcielibyśmy przedstawić także propozycje zawartych w niej zapisów istotnych z punktu widzenia sektora przedsiębiorczości społecznej. W sesji udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Urzędu Zamówień Publicznych, którzy omówią powyższe rozwiązania, a także perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce i w Europie.

Część druga warsztatu to wspólne wypracowanie przez jego uczestników i zaproszonych gości praktycznych rekomendacji służących zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw społecznych do realizacji zamówień publicznych. Rekomendacje zamierzamy adresować przede wszystkim do samorządów terytorialnych jako zamawiających i do przedsiębiorstw społecznych jako wykonawców. Rekomendacje te zostaną upowszechnione wśród samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Przekazane będą także Urzędowi Zamówień Publicznych oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Odbiorcy:

Warsztat adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów terytorialnych (władze wykonawcze, wydziały zamówień publicznych) oraz do przedsiębiorstw społecznych. Doświadczenia przedstawione w trakcie warsztatu z pewnością przydadzą się także administracji rządowej oraz ekspertom.

Część pierwsza: panel wprowadzający do warsztatu – prowadzenie Piotr Krośniak (UNDP) (prezentacja >)

Paneliści:

Tomasz Schimanek, Instytut Spraw Publicznych (prezentacja >)

Elżbieta Sokołowska, Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka (prezentacja >)

Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdynia

Ewa Zglińska , Urząd Zamówień Publicznych (prezentacja >)

Łukasz Różański, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej

Część druga: warsztat dyskusyjny – prowadzenie Tomasz Schimanek (ISP)

- Co utrudnia dostęp przedsiębiorców społecznych do zamówień publicznych? A co może im ten dostęp ułatwiać?

- Co można zrobić, aby zwiększyć udział przedsiębiorców społecznych w realizacji zamówień publicznych – rekomendacje dla przedsiębiorstw społecznych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, władz krajowych i unijnych.

Udział: uczestnicy warsztatu i zaproszeni goście

Czytaj też: Nie tylko klauzule społeczne >


Value Game – szacowanie społecznej wartości działań

Celem warsztatu jest zaprezentowanie narzędzia w postaci ValueGame.org. Jest to narzędzie w formie prostej gry, które pozwala nam uzyskać informację o tym, jaką wartość mają nasze działania w oczach ich odbiorców. Podczas warsztatu autor gry, Peter Scholten z Holandii, opowie o tym do oceny jakich działań można wykorzystać grę oraz w jaki sposób ją stosować.

Peter Scholten, Investigating the value of social outcomes (prezentacja >)

Czytaj też: The Value Game, gra która pozwala ocenić niefinansową wartość działań >


„Młodości dodaj nam skrzydeł! Miejsca pracy dla młodzieży w sektorze ekonomii społecznej”

 

Celem warsztatu będzie zbadanie możliwości zwiększenia skali działań
 i rozwijania sektora ES wśród młodych ludzi w oparciu o już istniejące struktury osobowe i infrastrukturę organizacji młodzieżowych, poznanie motywacji i determinacji młodych spółdzielców wobec problemu bezrobocia oraz wypracowanie wstępnego modelu umożliwiającego powielanie doświadczeń już istniejących młodych przedsiębiorstw społecznych.

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną sylwetki młodych osób, z różnym doświadczeniem życiowym i odmiennymi problemami. Aktywność zawodowa w podmiotach ekonomii społecznej dla każdego z nich oznacza co innego
a jednocześnie łączy ich chęć do osiągnięcia celów istotnych społecznie.

Po prezentacjach młodych przedsiębiorców odbędzie się dyskusja z udziałem specjalistów pracujących z młodzieżą w organizacjach mogących wspierać rozwój spółdzielni socjalnych, kooperatyw i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą (przedstawiciele OHP, ZHP, OSP, streetworkerzy, animatorzy kulturalni, itp.). Ich zadaniem będzie analiza zaprezentowanych w pierwszej części sylwetek młodych przedsiębiorców oraz przełożenie tych doświadczeń na własną pracę z młodzieżą. Na koniec dyskusji zostanie dokonane podsumowanie i zapisanie wniosków oraz rekomendacji „systemowych” dla rozwijania ekonomii społecznej wśród młodych ludzi.

W trakcie warsztatu zaprezentują się:

 • Agnieszka Sowała, Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa!”, Łódź,
 • Tomasz Więckowski, Spółdzielnia Socjalna ISSA, Łódź,
 • Michał Sieroń, Spółdzielnia Socjalna Herakles, Poznań oraz opiekun Krzysztof Held,
 • Bartosz Kiern, OSP Spychowo,
 • Konrad Wielgoszewski, Spółdzielnia Socjalna Doozo, Szczecin
 • Justyna Dereń, Spółdzielnia Socjalna Prana, Kraków

Prowadzenie:

Michał Sobczyk, Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Łódź
Szymon Surmacz,  Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Łódź


Wszystko na temat VI OSES >

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ