Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej
RYSZARD STRZELECKI
aktualizacja: 14.09.2012
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie prowadzi kolejny nabór na dwusemestralne, bezpłatne studia podyplomowe z zakresu Ekonomii społecznej, organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie: „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem studiów podyplomowych Ekonomia społeczna jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji kadr instytucji publicznych i organizacji społecznych działających w dziedzinie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Interdyscyplinarny program studiów przewiduje interaktywne formy nauczania, prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, naukę współdziałania. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora.

Nowy zasób wiedzy powinien dopomóc absolwentom studiów w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów społecznych lokalnych wspólnot samorządowych.

Informujemy, że termin zgłoszenia kandydatów na kolejną edycje dwusemestralnych, bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu Ekonomii społecznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie został przedłużony do 21 września 2012 r.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie www.wsap.szczecin.pl.

Dodatkowymi informacjami służy: Joanna Dziedzic-Kozłowska tel. (91) 4870365,

e-mail:

Bylibyśmy wdzięczni za upowszechnienie naszej informacji.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rektora WSAP

Ryszard Strzelecki

Dyrektor Biura Uczelni

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ