Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych
DARIUSZ WĘGIERSKI
aktualizacja: 22.08.2012
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza konkurs dotacyjny (edycja IV) dla spółdzielni socjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Stowarzyszenie WAMA-COOP.

Po raz czwarty otwarty został nabór wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie projektów związanych z działalnością w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego.

Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności i konkurencyjności istniejących spółdzielni socjalnych poprzez przyznanie dotacji finansowych spółdzielniom na rzecz realizacji projektów przyczyniających się do:

1. rozwoju współpracy międzysektorowej;

2. rozwoju i/lub wprowadzania nowych produktów.

Projekty w wyżej wymienionych obszarach mogą być realizowane tylko w sferze realizacji zadań pożytku publicznego spółdzielni socjalnych i powinny dotyczyć przynajmniej jednego z 33 pkt. z artykułu 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółdzielnie socjalne nie mogą realizować projektów w ww. obszarach w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Projekt „Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony będzie od 21 sierpnia 2012 r. do 13 września 2012 r. w godz. od 8.00 do 15.00.

Zasady Konkursu oraz wzory dokumentów konkursowych znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia WAMA-COOP www.wamacoop.olsztyn.pl

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ