Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

Samorządy mogą zlecać zadania założonym przez siebie spółdzielniom socjalnym
REDAKCJA EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 09.08.2012

Urząd Zamówień Publicznych />/

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie opinię prawną, która umożliwia pominięcie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zlecania zadań spółdzielniom socjalnym założonym przez samorządy.

Coraz więcej osób prawnych w Polsce decyduje się na założenie spółdzielni socjalnej. Najczęściej są to jednostki samorządu terytorialnego, chociaż prawo takie przysługuje również organizacjom pozarządowym i kościelnym osobom prawnym. W przypadku kiedy spółdzielnię socjalną tworzą samorządy gminne, powiatowe czy wojewódzkie, pojawia się szereg wątpliwości na temat prawnych możliwości zlecania takiemu podmiotowi zadań zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Wątpliwości postanowił rozwiać sam Urząd Zamówień Publicznych. Na jego stronie internetowej możemy zapoznać się z opinią prawną dotyczącą tej szczególnej kwestii. Opinia w swojej zasadniczej części opiera się na ugruntowanym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i szczegółowej analizie polskich przepisów prawnych. Z opinii możemy się dowiedzieć dlaczego organ administracji samorządowej, który jest założycielem spółdzielni socjalnej może zlecić jej zadanie z pominięciem procedury przetargowej, wykorzystując opcję powierzenia zadań własnych.

Mowa o zamówieniach typu „in house”. Organ administracji publicznej może bezpośrednio zlecić wykonanie zadania podmiotowi, który jest od niego odrębny prawnie, pod warunkiem, że sprawuje nad tym podmiotem kontrolę, a zasadnicza część działalności tego podmiotu świadczona jest właśnie na rzecz danego organu.

Chociaż ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o gospodarce komunalnej nie precyzuje, że spółdzielnia socjalna może być tym podmiotem, któremu samorząd może powierzyć zadania z obszaru gospodarki komunalnej, to, wedle opinii Urzędu Zamówień Publicznych, nic nie staje na przeszkodzie, aby tak właśnie było. Wszystko dlatego, że powyższe ustawy wskazują jedynie podmioty, którym „w szczególności” można powierzyć takie zadania (samorządowe zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe etc.), a spółdzielnia socjalna, założona przez organ administracji samorządowej spełnia niemal wszelkie kryteria „własnej jednostki organizacyjnej” tego samorządu. Ustawowo nie ma określonych szczególnych wymogów formalnych, co do sposobu powierzenia takiego zadania. Innymi słowy, nie ma obowiązku stosowania w tym przypadku ustawy prawo zamówień publicznych.

Opinia precyzuje też na czym polega „pełna kontrola” jednostki samorządu terytorialnego nad utworzoną przez nią spółdzielnią socjalną. Chodzi o to, aby co najmniej dwie jednostki samorządu terytorialnego posiadały 100% udziałów w spółdzielni i miały wyłączną możliwość decydowania o sprawach spółdzielni.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii >

Źródło: UZP
KOMENTARZE (2) / DODAJ KOMENTARZ

~zibi / 12.08.2012, 07:03

czy chore?
spółdzielnie, nad którymi samorząd nie ma 100% kontroli cały czas mogą dostawać zlecenie, np jeśli wygrają procedurę przetargową. ale rzeczywiście spółdzielnia rozumiana jako "nowa forma zakładu komunalnego" wzbudza pewne wątpliwości. myślę jednak, że nie powinniśmy się martwić, że jakaś część spółdzielni socjalnych będzie mogła dostawać zlecenia bez stosowania PZP. tylko mieć nadzieję, że rok takiej sytuacji wystarczy na solidne rozruszanie spółdzielni.

~caro / 10.08.2012, 11:54

to jest coraz bardziej chore
Jeżeli samorząd może zlecać spółdzielniom nad którymi sprawuje "kontrolę, a zasadnicza część działalności tego podmiotu świadczona jest właśnie na rzecz danego organu" tzn, że jest to rozwiązanie na rok, bo zgodnie z intencją ustawodawcy, spółdzielnia taka po roku powinna przejść w ręce indywidualnych spółdzielców. Co więcej 100% udziałów dwóch samorządów oznacza nierówność szans dla tych, które współzakładają organizacje pozarządowe. O co w tym wszystkim chodzi? O inną formą zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych?