Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - SWB i PBE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
aktualizacja: 15.07.2014
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych zwraca się z ofertą przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, na którą składają się SWB – Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa i PBE – Procedury Bezpiecznej Eksploatacji. Przygotowanie dokumentacji jest odpłatne.

Zwracamy się do Państwa z ofertą przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, na którą składają się SWB – Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa i PBE – Procedury Bezpiecznej Eksploatacji. Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne.

SWB w sposób kompletny i wyczerpujący opisywać będą budowę, zasady działania i eksploatacji oraz charakterystykę systemu lub sieci teleinformatycznej. PBE zawierać będą procedury bezpiecznej eksploatacji, które obejmują sposób i tryb postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz określają zakres odpowiedzialności użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej i pracowników mających do nich dostęp. Dokument ten określa czynności (operacji), które realizować będą użytkownicy systemu/sieci TI wraz z dokładnym podaniem sposobu ich wykonania.

Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ