Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

OWIES Ełk. Jak zrobić sprawozdanie finansowe?
STOWARZYSZENIE ADELFI
aktualizacja: 05.03.2012
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe na specjalistyczne doradztwo grupowe „Sprawozdanie finansowe w organizacjach pozarządowych”. Doradztwo odbędzie się dnia 20 marca 2012 r. w godz. od 16:00 do 19:00 przy ul. Małeckich 3 pok. 35 (IV piętro).

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sprawozdania finansowego oraz zweryfikowanie poprawności jego sporządzenia.

Główne zagadnienia:

  • podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe
  • źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, statutowej odpłatnej i gospodarczej
  • działalność statutowa odpłatna – kalkulacja przychodów i kosztów
  • przychody, koszty oraz ustalenie wyniku finansowego w praktyce
  • omówienie pozycji bilansu i rachunku wyników
  • rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
  • przeznaczenie zysku oraz sposób pokrycia strat.

W świetle prawa odpowiedzialność za finanse w organizacjach pozarządowych ponoszą członkowie Zarządów. Dlatego też na doradztwo OWIES zaprasza po 2 osoby z organizacji, w tym jedną odpowiedzialną za działania merytoryczne oraz jedną odpowiedzialną za rozliczenia finansowe.

Liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w doradztwie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres do 14 marca 2012. Formularz do pobrania na stronie Ośrodka – www.owies.adelfi.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ