Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Twórzmy razem Pakt na rzecz ekonomii społecznej!
KRZYSZTOF CIBOR
aktualizacja: 29.02.2012
Pod koniec 2011 roku Stała Konferencja Ekonomii Społecznej zadecydowała o wznowieniu prac nad Paktem na rzecz ekonomii społecznej. Aby uniknąć losu, jaki spotkał poprzednie dokumenty tego typu, które nie zostały podpisane przez stronę rządową, SKES zdecydował, że należy zaangażować w tworzenie Paktu jak największą liczbę osób z różnych środowisk związanych z ekonomią społeczną.

Wszystkie informacje na temat Paktu na rzecz ekonomii społecznej >

Stąd pomysł, by propozycję zagadnień składających się na dokument zbierać m.in. za pomocą ankiety internetowej skierowanej do polskich przedsiębiorców społecznych. Również praca nad konkretnymi zapisami Paktu ma od początku włączać jak najszersze grono. Dlatego tak ważne jest również Państwa zaangażowanie!

Projekt Paktu został wypracowany ostatecznie we wrześniu 2012 roku. A po dyskusji (np. w ramach prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej) Pakt przekazany został Ministrowi Pracy w lipcu 2013 roku i skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w pracach nad Paktem – również od Państwa zależy przyszłość polskiej ekonomii społecznej.

Krzysztof Cibor, ekonomiaspoleczna.pl

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ