Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

Tychy. Centrum Integracji Społecznej podsumowuje pierwszy okres pracy
PIOTR MAZUREK
aktualizacja: 03.02.2010

Wyroby warsztatu krawieckiego - laleczki />/

Fundacja Internationaler Bund Polska, organizacja pożytku publicznego, prowadzi Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach dziesiąty miesiąc. Realizuje Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, prowadzi warsztaty zawodowe, których uczestnicy zdobywają zamówienia i uznanie klientów, budując swoją pozycję na lokalnym rynku.

Tyskie Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez Fundację Internationaler Bund Polska, jest jedną z pięciu działających w województwie śląskim placówek tego typu. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. beneficjentami CIS są osoby, które z różnych przyczyn podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Warsztaty strzałem w dziesiątkę

W zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Tychach w 2009 roku uczestniczyło 29 osób. Korzystały one z Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. Według stanu na 31 grudnia 2009 r. w zajęciach brało udział 20 osób. Ponad połowa uczestników zajęć CIS jest od początku pierwszego naboru w kwietniu 2009r. Wszyscy uczestnicy są objęci Indywidualnymi Programami Zatrudnienia Socjalnego.

W ramach CIS działają dwa warsztaty, których uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki współpracy całego zespołu interdyscyplinarnego CIS Tychy nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych przez uczestników, zarówno w grupie krawieckiej, jak i ogólnobudowlanej, przebiega pomyślnie. Świadczą o tym rosnąca ilość zamówień na prace remontowe i wyroby krawieckie.

Aż chce się chcieć

Jak wynika z obserwacji prowadzących projekt, po 10 miesiącach działalności Centrum Integracji Społecznej w Tychach uczestnicy pozytywnie oceniają nową formę aktywizacji, jaką są zajęcia w CIS. Zwracają uwagę na długofalowość oddziaływań i możliwość uzyskania wsparcia przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Uczestnicy, w większości osoby długotrwale bezrobotne, dostrzegają zasadniczą różnicę między kursami zawodowymi, z modułem komunikacji interpersonalnej, a systematyczną pracą ze specjalistami, którzy sprawiają, że "chce się chcieć".

Instytucje, organizacje pozarządowe, osoby prywatne zainteresowane modelem reintegracji społecznej i zawodowej zapraszamy do kontaktu.

Źródło: Fundacja Internationaler Bund Polska. Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ