Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Koalicja Kulturotwórców: Wizyta studyjna # 6 – Toruń vol. 1
MARTA PISARSKA
aktualizacja: 02.11.2018

źródło: www.sxc.hu />/

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach, a także pracownikami instytucji kultury. Tym razem zapraszamy do Torunia! Pierwsze z dwóch lokalnych spotkań będzie miało miejsce 10 listopada. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: koalicjakulturotworcow@gmail.com

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach, a także pracownikami instytucji kultury. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz wzmocnienie ich poprzez edukację i szansę poznania różnych form i strategii działania. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie. Działanie skierowane jest do szeroko rozumianych działaczy kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego (pracownicy instytucji kultury, samorządowi, NGO, wolontariusze, pasjonaci).

Po spotkaniach w Trójmieście, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Krakowie zapraszamy do Torunia!

Pierwsze z dwóch lokalnych spotkań będzie miało miejsce 10 listopada.

W programie:

PERS
NRD Klub Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Udział bezpłatny, obowiązują zapisy pod adresem:

Działanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis