Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wrocław. Bezpłatny warsztat „Sprawozdanie finansowe w organizacjach pozarządowych”
RADOSŁAW BEDNARSKI (RCWIP) (RED. DOLNOSLASKIE.NGO.PL)
aktualizacja: 26.10.2018
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu subregionu wrocławskiego na bezpłatne jednodniowe warsztaty dot. sporządzania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
- wymogi sprawozdawcze nałożone przez Ustawę o Rachunkowości („UoR”) na organizacje pozarządowe, w tym: obowiązki informacyjne, terminy, odpowiedzialność;
- omówienie wymogów informacyjnych wynikających z wprowadzenia i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w tym: jak ciekawie napisać politykę rachunkowości, jak prowadzić księgi, by na koniec roku sporządzić sprawozdanie;
- przedstawienie sprawozdania finansowego jako narzędzia do autopromocji organizacji trzeciego sektora, czyli jak pokazać w sprawozdaniu finansowym, to, co trzeba i jak nie pokazywać tego, czego nie trzeba.

TERMIN: 15 listopada 2018 (czwartek)
GODZINA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 listopada 2018 r.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail:

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ