Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konkurs „OWES na lepszy start” – Edycja – Miasto Łódź 2019
ANNA PAKOWSKA
aktualizacja: 25.10.2018

Źródło: freeimages.com. Aut.: Raja R />/

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES na lepszy start” - Edycja – Miasto Łódź 2019 ogłasza nabór na: pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej.

W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie coacha / doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na swój rozwój;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego.

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne.

Okres realizacji działań w ramach mikrowsparcia to max. 10 miesięcy – od 01.01.19 r. do 31.10.19 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres .

Termin składania wniosków od 29.10.2018 do 25.11.2018 do godziny 23.59.

Poniżej załączony jest regulamin konkursu wraz załącznikami.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Furmaniak

Wioletta Gawrońska

Magdalena Mirys

Krzysztof Smug .

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

Źródło: Centrum OPUS

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ