Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Toruń. Spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 24.10.2018

www.sxc.hu/photo/940460 />/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status. Spotkania odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 15 oraz 20 listopada br. w ROPS w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Spotkania mają na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS. Podczas obu spotkań zostaną nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Omówione zostaną również zmiany Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Społeczna i Solidarna oraz założenia do Ustawy o ekonomii Społecznej i Solidarnej. Uczestnicy spotkania uzyskają także informacje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na nr 56 657 14 61 bądź skan na adres poczty elektronicznej: do dnia 8 listopada 2018r. Osobą do kontaktu w sprawie spotkań: Kamila Cichecka, tel. 571 293 185.

Spotkania organizowane są w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ROPS: Spotkanie

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ