Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Przed nami kolejne Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych
AGNIESZKA DEJA
aktualizacja: 23.10.2018

http://www.sxc.hu/photo/1380001 />/

Dziewiąte Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji zogniskowanych wokół społecznej i ekonomicznej działalności spółdzielni.

W ramach Forum omówimy obecną sytuację spółdzielczości, różnorodnych możliwości finansowania działalności spółdzielni. Przybliżymy kwestie związane z rynkową szansą jaką dają konsorcja spółdzielcze (nowość w prawie spółdzielczym).

Nie zabraknie tematów zogniskowanych wokół systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej – przyjrzymy się możliwościom korzystania przez spółdzielnie ze wsparcia OWES. Tym samym zapowiadamy debatę na ten temat z przedstawicielami spółdzielni.

Odbędą się także dwie tury warsztatów zogniskowanych wokół jednych z najciekawszych i gorących tematów:

  • I. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
  • II. Standardy formalno-prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
  • III. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa.

Wręczymy także nagrody „Przyjaciel Spółdzielczości”. Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie: porad prawnych, lustracji, pożyczek dedykowanych przedsiębiorstwom społecznym.

Udział w Forum jest odpłatny – przeprowadzenie Forum jest możliwe dzięki partycypacji Uczestników w kosztach jego organizacji:

  • 100 zł od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS,
  • 150 zł od pozostałych spółdzielców,
  • 200 zł od innych uczestników Forum.

Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio po zgłoszeniu się (poprzez formularz on-line) na konto Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych:

  • Warszawski Bank Spółdzielczy, Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001 z dopiskiem: Forum 2018, nazwisko uczestnika i nazwa spółdzielni/instytucji.

ZGŁOSZENIA dotyczące udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line do dnia 29.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo automatycznie informację z potwierdzeniem udziału oraz numer konta do dokonania wpłaty.

W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:

  • Kamilą Płowiec,
  • Anetą Englot, tel. 506 616 594

Informacje dotyczące dojazdu do Hotelu FORT, ul. Modlińska 310/312 gdzie odbywa się Forum można znaleźć za pośrednictwem strony: www.jakdojade.pl (link do bezpośredniego opisu trasy – dojazdu komunikacją miejską w Warszawie: https://goo.gl/W1V8Za).

Źródło: OZRSS

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ