Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Seminariach regionalne na Mazowszu - perspektywy rozwoju ekonomii społecznej
KRZYSZTOF PILECKI
aktualizacja: 04.10.2018
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminariach regionalnych nt. ekonomii społecznej. Spotkajmy się w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Ożarowie Mazowieckim, Płocku, Radomiu, Siedlcach lub Warszawie. Kiedy? październik – listopad 2018, w godz. 10.00-14.30, Szczegóły odnośnie terminu, formularzy zgłoszeniowych, szczegółowego programu znajdują się na stronie: http://es.mcps-efs.pl/seminaria-2018. Do zobaczenia lokalnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach regionalnych nt. ekonomii społecznej. Spotkajmy się w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Ożarowie Mazowieckim, Płocku, Radomiu, Siedlcach lub Warszawie.

Chcemy na nich dyskutować o:

  • perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do 2022 roku
  • wyzwaniach stojących przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej
  • diagnozie i analizie danego subregionu pod względem możliwości rozwoju ES na terenie subregionu, w którym odbywa się spotkanie (np. jaki lokalny problem społeczny może rozwiązać ekonomia społeczna),
  • perspektywach współpracy, pozyskiwania funduszy w obszarze tworzenia warunków dla włączenia społecznego,
  • dobrych praktykach, które zawsze są ważną ilustracją omawianych działań.

Zapraszamy przedstawicieli mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej, których głos w dyskusji powinien być najbardziej słyszalny. A także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp., czyli do szeroko rozumianego otoczenia ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Spotkania poprowadzi Pan Przemysław Kozak, prowadzący firmę Pracownia Rozwoju oraz specjalista zajmujący się tematyką ekonomii społecznej.

Miejsca spotkań: Ciechanów, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ożarów Mazowiecki, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa

Kiedy? październik – listopad 2018, w godz. 10.00-14.30

Szczegóły odnośnie terminu, formularzy zgłoszeniowych, szczegółowego programu znajdują się na stronie: http://es.mcps-efs.pl/seminaria-2018

Spotkania organizowane są przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pełni ono rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu i w tym zakresie realizuje projekt pt. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, współfinansowany w ramach środków unijnych.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ