Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kraków. MOWES: Szkolenie "Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza PES – czym się to różni?"
FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
aktualizacja: 05.09.2018
2 października 2018 r. (w godzinach 9:30 – 16:00) Fundacja GAP i MOWES (Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) zaprasza do Centrum Obywatelskiego w Krakowie (ul. Reymonta 20) na szkolenie "Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza PES – czym się to różni?". Szkolenie jest adresowane jest do organizacji pozarządowych z Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu MOWES pt.: „Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza PES – czym się to różni?”.

Szkolenie odbędzie się 2.10.2018 r. (w godzinach 9:30 – 16:00) w Centrum Obywatelskim w Krakowie (ul. Reymonta 20, w budynku Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, wejście LE od strony Parku Jordana, I piętro, sala 1w014). Szkolenie adresowane jest do organizacji pozarządowych z Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także podmioty działające w formie CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów oraz WTZ-ów.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe, ich rodzaje, potencjalne źródła finansowania działalności, a także zasady jej odzwierciedlenia w dokumentacji sprawozdawczej organizacji. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej.

Szczegółowy program spotkania obejmuje m.in.:

• co to jest działalność nieodpłatna,

• co jest działalnością odpłatną, co gospodarczą i jakie działania można w ich ramach wykonywać,

• jak obowiązki sprawozdawcze ciążą na organizacji pozarządowej, w jakich terminach i trybach je realizować,

• przykłady prowadzonej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej.

Na szkoleniu będzie można się również dowiedzieć o praktycznych możliwościach wykorzystania działalności odpłatnej i gospodarczej w działalności organizacji oraz formach prowadzenia działalności gospodarczej organizacji przez np. tworzenie spółek pożytku publicznego (non-profit).

Szkolenie poprowadzi radca prawny Tomasz Kucharski posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie oraz obsłudze prawnej organizacji pozarządowych.

Zapisy

Na szkolenie obowiązują zapisy. Będziemy je przyjmować do 24 września 2018 r. Aby zapisać się na szkolenie należy wykonać wszystkie trzy opisane poniżej kroki:

  1. Przesłać zgłoszenie dostępne pod adresem https://goo.gl/forms/d8Os2q236XfnHl742
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:
  1. dla organizacji objętych wsparciem MOWES (korzystających już z doradztwa lub szkoleń) uproszczony formularz dostępny jest pod adresem: http://es.malopolska.pl/fileadmin/Regulamin_KOM_zad6/170712_KOM_Zal_1a_Formularz_rekrut_dane_PES_z_projeku_NOWE.docx
  2. dla organizacji, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES pełny formularz dostępny jest pod adresem: http://es.malopolska.pl/fileadmin/Regulamin_KOM_zad6/170712_KOM_Zal_1b_Formularz_rekrut_dane_PESspoza_projektu_NOWE.docx
  1. Przesłać skan uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres w terminie do 24 września 2018 r.

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Spełnienie wszystkich powyższych formalności jest warunkiem udziału w szkoleniu. Po zakończeniu rekrutacji (24.09). przekażemy zgłoszonym organizacjom informację na temat zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu. W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w szkoleniu decydować będzie kompletność dokumentacji oraz ocena motywacji i wpływu szkolenia na rozwój organizacji (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest pod adresem: http://www.es.malopolska.pl/fileadmin/Regulamin_KOM_zad6/180104_KOM_Regulamin_Szkolen_od_2018_na_www.pdf

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (), telefoniczny: 12 423 76 05 w. 22 lub osobisty w siedzibie Fundacji GAP (ul. Bandurskiego 58/11, Kraków). W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji.

***

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego w Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ