Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej
DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ, MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
aktualizacja: 03.07.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl />/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). Uwagi można zgłaszać do 23 lipca 2018.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju (w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Z uwagi na harmonogram prac nad projektem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag najpóźniej do dnia 23 lipca 2018 r. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie uwag na załączonym formularzu, również w wersji elektronicznej pozwalającej na edycję na adres: .

Przedmiotowa informacja wraz z załącznikami została również zamieszczona na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/KPRES,na,lata,2014-2023,4070.html.

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis