Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej
DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ, MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
aktualizacja: 03.07.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl />/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). Uwagi można zgłaszać do 23 lipca 2018.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju (w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Z uwagi na harmonogram prac nad projektem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag najpóźniej do dnia 23 lipca 2018 r. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie uwag na załączonym formularzu, również w wersji elektronicznej pozwalającej na edycję na adres: .

Przedmiotowa informacja wraz z załącznikami została również zamieszczona na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/KPRES,na,lata,2014-2023,4070.html.

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ