Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych
ANETA SZMIGIERO
aktualizacja: 02.07.2018

Dotacje na miejsca pracy />/

Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, projekt Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotacje na miejsca pracy.

Do 6 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" prowadzi nabór formularzy osób oraz podmiotów które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00 na adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90 – 558 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się: Małgorzata Wlaźlak, , tel 500 78 10 76

Doradca biznesowy dla Przedsiębiorstw Społecznych:Agnieszka Sobczak, , tel 796 14 14 40.

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się: Anna Niedźwiedź, , tel 796 14 14 40 .

Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

Regulamin rekrutacji, formularze rekrutacyjne, oraz wiecej informacji na naszej stronie

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ