Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

Lista przedsiębiorstw społecznych
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 29.06.2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. Baza zawiera dane 403 podmiotów z 12 województw i będzie uzupełniana o kolejne.

Na liście znajdują się przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.

Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020".

Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.

Lista uwzględnia dane z 12 województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopmorskiego. Baza będzie w każdym miesiącu aktualizowana i uzupełniana o kolejne podmioty.

Wejdź na stronę www.ekonomiaspoleczna.gov.pl i sprawdź jakie przedsiębiorstwa działają w Twoim województwie.

 

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ