W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wieliszew. Spotkanie dotyczące Punktu Informacyjno – Doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej
ANGELIKA PASEK-GILARSKA
aktualizacja: 28.06.2018
Urząd Gminy zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 lipca 2018 roku (czwartek) o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Wieliszew - Sala koncertowa im. K. Klenczona. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta doradcza, która realizowana będzie w Punkcie.

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Wieliszew rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – Doradczy dla podmiotów ekonomii społecznej. Mieszkańcy oraz podmioty funkcjonujące na terenie powiatu Legionowskiego mogą w punkcie uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną w następującym zakresie:

• możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym;

• zakładanie organizacji pozarządowej (stowarzyszenia i fundacje);

• zakładanie, rozwój i prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej (PES);

• zakładanie, rozwój przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych;

• zakładanie i rozwój podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej

• przekształcania organizacji pozarządowej w przedsiębiorstwo społeczne;

• ekonomizacji organizacji pozarządowych;

• możliwości wzmocnienia potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy

• zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz organizacjach pozarządowych

• sprawozdawczości podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych

• bieżącej pomocy prawnej dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych

Dyżury odbywać się będą w czwartek w godz. 15.30-17.00 w Urzędzie Gminy, pok. 110.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku (czwartek) o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Wieliszew - Sala koncertowa im. K. Klenczona. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta doradcza, która realizowana będzie w Punkcie.

Źródło: Urząd Gminy Wieliszew

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ