Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wielkopolska. Czerwcowe szkolenia oraz doradztwo. Harmonogram federacji WRK
WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
aktualizacja: 18.06.2018
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółek non-profit, spółdzielni socjalnych z powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, śremskiego, średzkiego oraz M. Poznań, które odbędą się w czerwcu 2018 r., w siedzibie WRK ZOP przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu oraz na terenie ww. powiatów.

Federacja WRK zaprasza Przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółek non-profit oraz spółdzielni socjalnych na bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla NGO z terenu powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, śremskiego, średzkiego oraz M. Poznań!

HARMONOGRAM CZERWIEC 2018

POZNAŃ:

Akademia Sprzedaży Przedsiębiorstwa Społecznego | Sesja 5 — Sztuka prezentacji produktu, usługi

TERMIN: 27 czerwca 2018 r. (środa), godz. 10:00-14:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Więcej informacji nt. Akademii Sprzedaży: TUTAJ

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe:

Nowe przepisy RODO — ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

TERMIN: 23.06.2018 r. (sobota), godz. 10:00-15:00, ul.Bukowska 27/29, Poznań

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe: lub TUTAJ

ZAKRES SZKOLENIA:

- Podstawy prawne ochrony danych osobowych po 25.05.2018 r.;

- Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych;

- Nowy kształt umów powierzenia na gruncie RODO;

- Zbiory danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania;

- Jak stosować prawidłowe zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne;

- Świadczenie usług droga elektroniczną w świetle nowych przepisów;

DUSZNIKI:

RODO – nowe zasady w ochronie danych osobowych od 25 maja, przygotuj się już dziś!

MIEJSCE: Duszniki, ul. Jana Pawła II 8, Budynek Centrum Animacji Kultury, na piętrze nad Poczta Polską, sala kameralna

TERMIN: 21.06.2018 r., czwartek, godz. 17:00-20:00

Zapisy telefoniczne, pod nr: 61 853 09 30, mailowe:

ŚRODA WIELKOPOLSKA:

Nowe przepisy RODO – ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych działań dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i spółek non-profit

MIEJSCE: Biblioteka Publiczna im. R. W. Berwińskiego, ul. Plac Zamkowy 7

TERMIN: 26.06.2018 r., wtorek, godz. 14:00-18:00

Zapisy telefoniczne pod nr: 61 853 09 30, mailowe:

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniach, wypełnij formularz on-line lub skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie! Czekamy na Twoje zgłoszenie.

W przypadku pojawienia się pytań – zachęcamy do kontaktu!

UWAGA! Jeżeli nie korzystali jeszcze Państwo z naszego wsparcia oraz nie wypełniali Państwo jeszcze dokumentów, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi oraz ich wypełnienie. Dokumenty dostępne są na naszej stronie: www.wrk.org.pl, w dziale: Aktualności > Harmonogram.

Administrator ds. Doradztwa: Iwona Gołembowska: , tel. 61 853 09 30; Administrator ds. Szkoleń: Monika Tomaszek: , tel. 61 853 09 30. Biuro: ul. Bukowska 27/29, Poznań.

Szukasz wsparcia w innych obszarach? Pamiętaj o naszych stałych dyżurach doradczych, w trakcie których wspólnie znajdziemy odpowiedź na nurtujące Cię pytania. Skontaktuj się z administratorem ds. doradztwa i ustalcie dogodny dla Ciebie termin spotkania.

Z naszego wsparcia skorzystać mogą wszystkie fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, spółdzielnie socjalne i osoby planujące założyć organizację pozarządową lub inny podmiot ekonomii społecznej.

Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):

– Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp.prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

– Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT – ZGODNIE Z KRS.

Formularze są do pobrania TUTAJ

Przypominamy, iż załącznikiem do dokumentów jest Statut!

Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia.

Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: WWW.WRK.ORG.PL

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski
  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
  • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

e-mail: ,

nr tel.: 61 853 09 30

ul. Bukowska 27/29, Poznań

Kliknij TU i polub nas na facebooku

Nasze serwisy: www.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl

Prowadzone działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ