Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 08.06.2018
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”. Laureatami mogą zostać osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze, w tym m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, administracji, trzeciego sektora. Komisja Konkursowa może również zaproponować przyznanie dodatkowych wyróżnień.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów. Osoba zgłoszona musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe informacje na jego temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ