W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konferencja pt. Rozwój ekonomii społecznej w Łomży
ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ
aktualizacja: 07.06.2018
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza do aplikowania; możliwość założenia spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszeń i spółek non - profit.

W dniu 06 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja Pana Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży - Paweł Backiel (dyrektor Owesu) i Tomasz Wróblewski (kierownik Owesu). Tematem konferencji było wręczenie czeku w wysokości 100 tysięcy zł dla Spółdzielni socjalnej Łomżanka. Pięć kobiet utworzyło spółdzielnie socjalną, która będzie zajmowała się kateringiem. Władze miasta wynajęły na preferencyjnych warunkach lokal i złożyły zamówienie na dostarczanie kateringu. Kolejne osoby dostaną dotację na założenie podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcamy do tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Łomży.

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego. Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

ŁOom

  • ul. Polowa 45 parter (budynek NOT)

Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej
ul. Polow 45 (parter), 18-400 Łomża Tel. 794 000 782 email:

Źródło: Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ