Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Sandomierz. Konferencja: Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej
KAMILA PIOTROWICZ
aktualizacja: 05.06.2018
Już w sobotę, 16 czerwca spotykamy się na Lokalnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej w Sandomierzu.

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, który odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Hotelu Basztowym w Sandomierzu pl. Ks. J. Poniatowskiego 2. Partnerem Lokalnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja realizowana jest jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie kontaktów między różnymi podmiotami ekonomii społecznej.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia ekspertów na tematy, takie jak:

- Ekonomia Społeczna szansą dla rozwoju gmin i powiatów,

- Fabryka zmiany – Nikiszowiec,

- Srebrna gospodarka - innowacyjne wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej,

- Możliwości dofinansowania projektów w ramach konkursów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” i Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”.

W drugiej części wydarzenia odbędzie się ekspercka debata radiowa pt. „Aktywna społeczność lokalna i liderzy – razem dla ekonomii społecznej”.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ