Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z pomocy społecznej - rozwój ekonomii społecznej
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 17.05.2018
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 6 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

  • Działania z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii społecznej

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  • organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej (kompleksowe przeprowadzenie i organizacja jednodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym oraz seminarium jako wydarzenia towarzyszącego).

Uwaga: Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ