Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wrocław. Regionalna sieć współpracy podmiotów ekonomii społecznej
ANNA MOKRZECKA-BOGUCKA
aktualizacja: 28.03.2018
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej. Pierwsze spotkanie już 16 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu.

Rozpoczynamy prace nad zintegrowanym systemem wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie w zakresie procesów zarządczych, produkcyjnych i sprzedażowych. Opierając się na najlepszych praktykach społecznych i biznesowych, zbudujemy platformę współpracy zorientowaną na wymianę wiedzy, efektywne wykorzystywanie zasobów, łączenie łańcuchów dostaw, pozyskiwanie dużych zamówień i współpracę przy ich realizacji. Aby platforma była narzędziem użytecznym dla nas wszystkich, powinniśmy zaplanować ją wspólnie.

Do udziału serdecznie zapraszamy, przede wszystkim, osoby decyzyjne reprezentujące środowisko ekonomii społecznej oraz jej otoczenie wsparcia – spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego.

Zapoznaj się z harmonogramem spotkań (plik w załączeniu)

Pierwsze spotkanie już w kwietniu we Wrocławiu.

Najważniejsze Informacje:

Termin: 16 kwietnia w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Siedziba DOPS, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 10.04.2018r. na adres

…………………………………………

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją wzięcia udziału w projekcie, przesłaniem formularza zgłoszeniowego (dla podmiotów, które nie brały jeszcze udziału w wydarzeniach DOPS), zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ