Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wyróżnienia za rozwój i promocję ekonomii społecznej - konkurs
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 20.03.2018
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim”. Zgłoszenia będą przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu oraz szkolnictwa. Ważne jest również zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

1) „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” - rekomendacje na rzecz gminy i powiatu województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółka non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

2) „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” - rekomendowani mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie, z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych. Rekomendacje na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego wspierających rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

3) „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” – zostały przewidziane dwa etapy oceny wniosków. W pierwszym etapie będą oceniane przesłane rekomendacje szkoły z regionu Warmii i Mazur. Rekomendacje mogą składać zarówno same szkoły (tj.: podstawowe, gimnazjalne, średnie, branżowe), a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej na rzecz danej szkoły tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ