Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Łódź. Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego
PIOTR
aktualizacja: 16.03.2018
Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii społecznej odbędzie się 23 marca 2018 r. w Łodzi. Szanowni Państwo Mamy zaszczyt zaprosić na Regionalne Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii Społecznej (Podmiotami Ekonomii Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przedstawicielami sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego.

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić na regionalne spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii społecznej (Podmiotów Ekonomii Społecznej, Organizacji Pozarządowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego.

Celem spotkania jest analiza kierunku w jakim zmierza ekonomia społeczna, a także zwiększenia wiedzy w tym zakresie.

Podczas spotkania będziecie Państwo mieli okazję do zapoznania się z informacjami na temat aktualnych działań programowych i legislacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obszarze ekonomii społecznej, nowej ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w roku 2017.

Spotkanie odbędzie się dniu 23 marca 2018 roku w Łodzi, w siedzibie Instytutu Europejskiego przy ul. Piotrkowskiej 262/264 .

Celem potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) faxem 42 203 48 17 lub na adres mailowy , najpóźniej do dnia 20.03.2018 r. do godziny 12.00.

Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie proszę kierować do Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej - Piotr Pietrzak tel. 42 203 48 28 kontakt mailowy:

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ