Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

Jak zachęcić młodych do przedsiębiorczości społecznej?
ŁUKASZ KOMUDA
aktualizacja: 27.02.2018

Fot. />/

Wielu współczesnym nastolatkom i dwudziestolatkom bliskie są wartości obecne w ekonomii społecznej. Brakuje im jednak wiedzy, jak ruszyć z własnym pomysłem na biznes i realizować go w społecznie użyteczny sposób. „Promoting social entrepreneurship in youth work” to zestaw ćwiczeń i warsztatów (tzw. toolkit), który można wykorzystać dla promowania idei ES. Powstał w ramach Programu Erasmus+ realizowanego w Polsce przez Fundację „Dobry Rozwój”.

Proponowany pakiet scenariuszy – przygotowany w języku angielskim – może zostać wykorzystany przez osoby pracujące z młodymi ludźmi, nauczycieli, trenerów osobistych oraz funkcjonujących w obszarze nieformalnego kształcenia facylitatorów, czyli specjalistów, których zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Może też pomóc osobom, które postawiły już pierwsze kroki w sektorze ekonomii społecznej.

Prototyp toolkitu był testowany na 20 młodych przedsiębiorcach oraz pracownikach z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w listopadzie 2017 roku.

Składa się z 7 różnych narzędzi:

  1. Human Sculpture – ćwiczenie przełamujące lody (20–30 uczestników, czas trwania: 30–60 minut),
  2. Value the values – grupowy coaching (6–20 uczestników, 120–150 minut, 4 różne ćwiczenia),
  3. Where do I stand? – warsztaty (10+ uczestników, 30–90 minut),
  4. Social Business – burza mózgów (5–20 uczestników, 60 minut),
  5. What do you see? – warsztaty (2–5 grup po 5 uczestników, 60–90 minut),
  6. Business negotiations – simulation game – ćwiczenia (12–25 uczestników, 60 minut),
  7. Milk market – simulation game – ćwiczenia (20+ uczestników, 90–120 minut).

Opracowanie jest udostępniane wszystkim chętnym w ramach licencji Creative Commons (CC-BY-SA) i jest do pobrania TUTAJ>.

Źródło: Erasmus+
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ