Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

INNO WISEs – spotkanie partnerów projektu w Katowicach
JOANNA WASZCZAK
aktualizacja: 16.01.2018
17 i 18 stycznia w Katowicach odbędzie się spotkanie partnerów INNO WISEs - projektu mającego na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych poprzez transfer wiedzy i technologii. Projekt INNO WISEs rozpoczął się w 2017 roku i potrwa 3 lata. Jest realizowany przez 12 partnerów z 5 krajów: Włoch, Belgii, Słowenii, Chorwacji i Polski. Polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic.

INNO WISEs - ZWIĘKSZENIE KOKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ

17 i 18 stycznia w Katowicach odbędzie się spotkanie partnerów projektu INNO WISEs.

INNO WISEs to międzynarodowy projekt finansowany z programu Interreg Europa Środkowa, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw społecznych.

Od kilkunastu lat w całej Europie zwiększa się liczba przedsiębiorstw społecznych, Niestety, wzrostowi temu nie towarzyszy rozwój jakościowy, z biznesowego i technologicznego punktu widzenia.

Projekt INNO WISEs chce wypełnić tę lukę, dostarczając przedsiębiorstwom społecznym innowacyjnych i nowoczesnych biznesowo narzędzi, z wielu przyczyn niedostępnych dla tego typu podmiotów, tak aby zwiększyć ich konkurencyjność rynkową.

Transfer technologii będzie odbywał się za pośrednictwem specjalnie utworzonej platformy informatycznej, z której będzie można pobierać dostosowane do potrzeb narzędzia informatyczne, w tym narzędzia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu oraz platformy e-commerce. Partnerzy biorący udział w projekcie podejmą również wyzwanie zmiany sposobu myślenia o przedsiębiorstwach społecznych, pomogą przedsiębiorstwom społecznym w zidentyfikowaniu i zrównoważonemu zagospodarowaniu niewykorzystanego potencjału społeczności lokalnych, w których działają. Projekt zakłada szkolenia dla liderów i pracowników tych przedsiębiorstw, w tym tutoriale, webinary i działania e-learningowe.

Projekt INNO WISEs rozpoczął się w 2017 roku i potrwa 3 lata. Jest realizowany przez 12 partnerów z 5 różnych krajów europejskich: Włoch, Belgii, Słowenii, Chorwacji i Polski.

Polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic. Zaproszenie do projektu zawdzięcza swojemu wieloletniemu doświadczeniu w projektach międzynarodowych i w dziedzinie ekonomii społecznej.

Źródło: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ