Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kraków. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KOM - rekrutacja do 19 stycznia 2018
ANNA STEBNICKA
aktualizacja: 10.01.2018
Do 19 stycznia 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na VII nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W ramach pro­jek­tu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, udzielamy wspar­cia szkoleniowego i dorad­czego osobom zain­teresowanym założe­niem nowe­go przed­siębiorstwa społeczne­go lub utworze­niem miejsca pra­cy w ist­nieją­cym przed­siębiorstwie społecznym.

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

  • szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie finansowe w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Więcej infor­ma­cji na tem­at pro­jek­tu oraz doku­men­ty rekru­ta­cyjne moż­na znaleźć na stronie http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/wsparcie-finansowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Coworkingu Społecznego pod numerem telefonu 12 633 51 54.

„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Źródło: es.malopolska

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ