W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej
KAMILA PIOTROWICZ
aktualizacja: 06.12.2017
Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w planowanych, bezpłatnych szkoleniach w woj. świętokrzyskim w terminie od grudnia 2017 do lutego 2018:

- Podstawy tworzenia i prowadzenia PS oraz tworzenia biznesplanów
- Przekształcanie PES w PS, funkcjonowanie PS i tworzenie biznesplanów
- Ochrona danych osobowych w PES
- Komunikacja w PES
- Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie pracy
- Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, PES i PS
- Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działlność PES, z uwzględnieniem praktycznych zasad i przykładów prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego
- Spółka z o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego,
- Podstawy zarządzania w PES

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ