Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

Białystok. Warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”
OPR. MM, NGO.PL
aktualizacja: 05.12.2017
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Bezpłatne zajęcia odbędą się 12 grudnia 2017 w Białymstoku.

Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby z listy rezerwowej (niezakwalifikowane ze względu na brak miejsc w pierwszym terminie).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie, który odbędzie się 12.12.2017 roku.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Informację należy przekazać do dnia 06.12.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Szkolenie

 

 

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ