Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konferencja dotycząca klastrów i franczyz oraz finał konkursu Lider Ekonomii Społecznej 2017
STANISŁAW KAŁAMAGA
aktualizacja: 27.10.2017
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji upowszechniającej tworzenie klastrów i franczyz w ekonomii społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”. Konferencja odbędzie się w czwartek, 9 listopada 2017 r. w Kołobrzegu, w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Mazowiecka 29, w godzinach 11.00-15.00.

Program konferencji obejmuje m.in. następujące tematy:

  • przedstawienie wyników ekspertyzy potencjału i perspektyw PES działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kontekście klastrowania oraz franczyzy społecznej,
  • doświadczenia z kooperacji i współpracy ponadregionalnej w ramach Spółdzielni Socjalnej Panato - Paulina Ograbisz „WSS Panato”
  • K-Lumet – przykładem sprawdzonej franczyzy społecznej w Polsce – Andrzej Starzecki „PSONI” w Jarosławiu,
  • Rewitalizacja Społeczna – szansa na rozwój gospodarki dobra wspólnego - Piotr Jaśkiewicz „Fundacja Nauka dla Środowiska”,
  • Podkarpacki model współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym WTZ, ZAZ - Krzysztof Buryło „PSONI” w Jarosławiu.

Istotnym punktem konferencji będzie rozstrzygnięcie Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2017”. Statuetki i wyróznienia zostaną wręczone w 4 kategoriach: podmiot ekonomii społecznej, animator ekonomii społecznej, samorząd przyjazny ekonomii społcznej oraz przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny).

W trakcie konferencji wręczone zostaną również wyróżnienia Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Start Up Ekonomii Społecznej 2017.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz laureatów konkursu i innych osób zainteresowanych tematyką.

W celu zgłoszenia uczestnictwa proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej do 3 listopada br. na nr faksu 91 42 53 607 lub e-mail . Osoba do kontaktu: Piotr Szeszko, tel. 91 42 53 631.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu".

Źródło: Ekonomia Społeczna
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ