Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

MRPiPS wraz z GUSem pytają, jak monitorować ekonomię społeczną
REDAKCJA EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 19.10.2017
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym tworzy system monitorowania sektora ekonomii społecznej. Możecie do 29 października podzielić się swoją opinią czy pomysłem z urzędnikami!

Projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” realizowany jest w ramach działania 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”). Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach zakresu danych, które będą mogły służyć do monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej.

Państwa głos jest dla nas niezwykle ważny. Uwagi i propozycje zgromadzone w ramach konsultacji pozwolą nam na w kolejnych etapach realizacji projektu zbudować użyteczne narzędzie do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

W celu wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o zapoznanie się z opracowaniem pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej - planowany zakres danych”, (załącznik nr 1), w szczególności zaś jego częścią dotyczącą przedmiotowego zakresu monitoringu.

Uprzejmie informujemy, iż konsultacjom podlega wyłącznie zakres przedmiotowy monitoringu, przedstawiony na str. 4-9 ww. opracowania.

Formularz zgłaszania uwag stanowi załącznik nr 2. W poszczególnych tabelach formularza zostały przedstawione wszystkie grupy podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, a także podmioty otoczenia tego sektora, które składają się na zakres podmiotowy monitoringu, wypracowany w projekcie, w oparciu o obecny stan prac nad zakresem podmiotowym określonym w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

Przy każdej z grup podmiotów wskazano zakres danych, które będą mogły służyć do monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i solidarnej. W przypadku chęci zgłoszenia uwag lub propozycji do poszczególnych kategorii danych prosimy o wpisanie treści i uzasadnienia uwagi lub propozycji w odpowiednich wierszach tabel. W szczególności prosimy o wyczerpujące uzasadnianie ewentualnych propozycji rozszerzenia przedstawionego zakresu danych.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: do dnia 29 października 2017 r. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z Panią Martą Bernacik z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, e-mail. , tel. 22 693 47 67.

Źródło: MRPiPS
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ