Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kursy językowe w projekcie "Kwalifikacje dla Pomorzan"
KAROLINA POLIŃSKA
aktualizacja: 09.10.2017
Bezpłatne kursy j. niemieckiego i angielskiego dla pracowników MMŚP oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej z woj. pomorskiego. Kurs kończy się egzaminem. Projekt współfinansowany ze środków UE. Rekrutacja trwa.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Języki: angielski, niemiecki.

Grupa docelowa - pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej.

Kryteria formalne

• osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,

• pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),

• pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),

• osoby w wieku aktywności zawodowej.

 

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ