Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej
EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 31.08.2017
British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social En-terprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej!

Dla kogo:
Program dedykowany jest liderom lokalnym i przedsiębiorstwom społecznym, które prowadzą już swój biznes społeczny lub planują jego uruchomienie. Do udziału zapraszamy liderów przedsiębiorstw społecznych (maks. 2 osoby z organizacji), w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, Sp. z o.o. non profit, ZAZ, WTZ, CIS, KIS)

Cel programu:
> Wsparcie liderów przedsiębiorstw społecznych w ich działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.
> Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy przedsiębiorstw społecznych.

O programie Active Citizens:
Cała siła i skuteczność programu opiera się na uwolnieniu potencjału ludzi i stworzeniu im warunków do zainicjowania zmiany w ich środowisku. Na bazie tych doświadczeń British Council we współpracy z Social Enterprise Academy jesienią 2015 roku uruchomiło pilotażowy program pn. Active Citizens for Social Enterprise, którego celem jest kształcenie i wspieranie liderów przedsiębiorstw społecznych.

Kontynuując działania zakończone sukcesem i idąc kluczem programu Active Citizens, tym razem opracowana metodologia pracy skupiła się na potrzebach przedsiębiorców społecznych, którzy realizując cele społeczne, poza prowadzeniem biznesu, bardzo często mają szeroki wpływ na zmianę i poprawę życia lokalnej społeczności. Tworzą na przykład miejsca pracy dla jej członków lub promują aktywną postawę i zachęcają do angażowania się w życie społeczne, edukują bądź bezpośrednio pomagają materialnie najbardziej potrzebującym. Autorzy programu zakładają, że udział w Active Citizens for Social Enterprise stworzy międzynarodową sieć liderów i facylitatorów przedsiębiorstw społecznych, przyczyni się lokalnie do wzmocnienia i rozwoju ich społecznych biznesów, a globalnie będzie oddziaływać na zrównoważony rozwój, poprawę środowiska i międzykulturowy dialog.
Więcej informacji ma stronie: https://www.britishcouncil.org/active-citizens.

Zgłoszenia do programu:
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie na adres: do 31 sierpnia b.r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Przemysławem Kozakiem lub telefoniczny: 22 622 01 91.

Miejsce szkoleń:
Warszawa, Warsztat Warszawski, Pl. Konstytucji 4 https://warsztatwarszawski.blogspot.com/

Terminy spotkań:
> Zjazd 1: 18-19 września 2017 r. (16 godz.)
> Zjazd 2: 2-3 października 2017 r. (16 godz.)
> Zjazd 3: 16-17 października 2017 r. (16 godz.)

Informacje dodatkowe:
> Spotkania prowadzone będą w języku polskim. Materiały przygotowane dla uczestników zostaną przetłumaczone na język polski i przekazane uczestnikom.
> Udział w szkoleniu jest bezpłatny, pod warunkiem udziału we wszystkich zjazdach. Liczba miejsc jest ograniczona.
> Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ryczał na nocleg w wysokości 70 zł na osobę. Nie rezerwujemy noclegu.
> Nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży. Każdy uczestnik pokrywa koszty dojazdu na spotkania we własnym zakresie.

Źródło: Ekonomiaspoleczna.pl
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ