Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Podsumowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 2007–2013
OPR. MW, UE.NGO.PL
aktualizacja: 12.12.2016
Ministerstwo Rozwoju informuje, że w ramach zakończonego projektu realizowanego z Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 udzielono 500 pożyczek na łączną kwotę blisko 39 mln zł dla 421 podmiotów ekonomii społecznej. To dwukrotnie więcej pożyczek, niż zakładano.

Od 2012 r. projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a wsparcie było udzielane przez pośrednika finansowego - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A (TISE S.A).

Celem projektu było zapewnienie przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES) dostępu do kapitału na rozwój prowadzonej działalności i tworzenie nowych miejsc pracy. Zakładano, że pożyczki otrzyma 250 PES i dzięki temu utworzonych zostanie ok. 50 nowych miejsc pracy.

Pomoc oferowana w projekcie obejmowała również wsparcie doradcze w korzystaniu ze zwrotnych form wsparcia oraz przetestowanie zwrotnych mechanizmów finansowania PES przed ich wdrożeniem na szerszą skalę w budżecie unijnym na lata 2014–2020.

6 grudnia 2016 r. wypłacono ostatnią pożyczkę. W trakcie realizacji projektu zapotrzebowanie na wsparcie okazało się tak duże, że TISE SA wypłaciło aż 500 pożyczek dla 421 PES na łączną kwotę 38,9 mln zł. Udzielono także pożyczek z tzw. „drugiego obrotu”, tj. ze środków pochodzących ze spłat pierwszych pożyczek. Dzięki temu można było wesprzeć więcej firm społecznych, a pożyczkobiorcy zamiast 50 utworzyli w sumie aż 500 nowych miejsc pracy. Dodatkowo, dzięki rozwijaniu swojej działalności mogli utrzymać i zapewnić trwałość około 2000 miejsc pracy. Pożyczki pozwoliły podmiotom ekonomii społecznej zwiększyć zakres ich działania, pozyskać nowych partnerów, a przede wszystkim zwiększyć ich dochody.

Ze środków oferowanych w projekcie skorzystało 256 spółdzielni socjalnych, 29 spółdzielni pracy, 5 spółdzielni dla osób z niepełnosprawnościami oraz fundacje i stowarzyszenia.

- To nie koniec wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - zapowiada wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. - W Programie Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 będzie realizowany projekt pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”. Beneficjentem jest również Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję funduszu funduszy. Dostępne będą 2 instrumenty: pożyczki i reporęczenia, na które przeznaczyliśmy odpowiednio 154,5 mln zł i 4,4 mln zł. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umów z pośrednikami finansowymi – dodaje.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ