Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

Szkolenie "Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych (...)"
KATARZYNA LISIECKA
aktualizacja: 06.12.2016
Serdecznie zapraszamy pracowników i wolontariuszy PES i OWES, a także wszystkie inne osoby zainteresowane rozwojem sektora ekonomii społecznej na Mazowszu na jednodniowe szkolenie „Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność” w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia:

a)Sposoby promocji PES wśród lokalnych władz samorządowych – możliwości

i przykłady praktyczne

b)Konstruowanie ofert współpracy, ofert handlowych

c)Poszukiwanie zamówień i konstruowanie ofert przetargowych

d)Poszukiwanie innych źródeł finansowanie i przygotowanie ofert np. wniosków o dotacje ze źródeł samorządowych – możliwości i przykłady

e)Przygotowywanie ofert dla samorządów lokalnych w zakresie powierzania lub zlecania zadań.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ