Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

1500 bezrobotnych otrzymało pomoc w ramach projektu aktywizacyjnego na Podkarpaciu
BEATA PAŁAC
aktualizacja: 19.08.2016
1500 bezrobotnych, którzy skorzystali z pomocy animatorów i coachów, niemal 800 osób, które zostały zatrudnione przez podkarpackich pracodawców, 230 firm, które znalazły rzetelnych pracowników. Te imponujące statystyki to efekt projektu aktywizacji osób bezrobotnych, który od ubiegłego roku realizuje Stowarzyszenia B-4 wspólnie z Towarzystwem Altum.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez GUS w czerwcu na Podkarpaciu po raz kolejny spadła stopa bezrobocia - wskaźnik ten wyniósł 11,7 procent, co stanowi o 1,1 procent mniej niż przed rokiem.

– Mamy nadzieję, że mieliśmy swój udział w tym sukcesie - działania w ramach naszego projektu aktywizacyjnego tylko w ciągu ostatniego roku pozwoliły na znalezienie zatrudnienia dla 775 osób co sanowi bardzo dobry wynik zważywszy na fakt, że mowa o osobach długotrwale bezrobotnych – mówi Beata Sołtys Prezes Stowarzyszenia B-4.

Bilans działań

Choć projekt trwać będzie jeszcze do przyszłego roku, bezpośrednie działania zmierzające do znalezienia bezrobotnym pracy zakończyły się na początku sierpnia, można więc pokusić się o pierwsze podsumowania. Nie udałoby się osiągnąć tak dobrych wyników, gdyby nie niestandardowe metody, stosowane przez szereg animatorów, doradców zawodowych, coachów oraz pośredników pracy.

– Najistotniejsze, co udało się potwierdzić dzięki realizacji projektu to poczynione przez nas na samym początku założenie, że samo znalezienie pracy osobie, która od lat nie pracuje nie wystarczy, by pracę tę chciała z własnej woli podjąć i – co ważniejsze - utrzymać – zauważa Anna Lewicka, animator w Centrum Pracy w Łańcucie.

Złoty środek na walkę z bezrobociem?

Co sprawiło, że udało się znaleźć pracę tak dużej liczbie osób, które od lat pozostawały bez zatrudnienia? Kluczem okazało się indywidualne podejście do każdej z osób i szczegółowa analiza przyczyn pozostawania bez pracy.

– Często były to powody natury osobistej czy organizacyjnej, z perspektywy wielu osób być może prozaiczne np. niemożność znalezienia opieki na dzieckiem, brak możliwości dojazdu do miejsca pracy czy inne przeszkody, których dana osoba nie była w stanie samodzielnie przezwyciężyć – mówi Beata Turek-Mika Animator w Centrum Pracy w Sanoku.

Nieszablonowe rozwiązania

Zatrudnienie w projekcie coachów, doradców personalnych i pośredników pracy sprawiło, że można było dogłębnie poznać przyczyny pozostawania bez pracy i podjąć efektywne działania w kierunku ich eliminacji.

– Przeprowadziliśmy łącznie niemal 25 000 godzin coachingu indywidualnego i grupowego dla 1500 osób oraz przeszkoliliśmy zgodnie z potrzebami pracodawców 150 osób. U wielu pracodawców, z którymi nawiązaliśmy współpracę prowadziliśmy mentoring dla bezrobotnego, by szybciej zaadaptował się w nowym miejscu pracy – podkreśla Monika Dąbska kierownik projektu. – W efekcie pomocy udzielono imponującej liczbie 1500 bezrobotnych w 4 Centrach Pracy zlokalizowanych w Nisku, Przemyślu, Łańcucie i Sanoku. Mimo optymistycznych prognoz na temat spadku poziomu bezrobocia w województwie podkarpackim, pod tym względem nasz region wciąż plasuje się w czołówce województw o najwyższym bezrobociu. Wyższe jest tylko w warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

– Mamy nadzieję, że cenne doświadczenia, które zdobyliśmy w ramach realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia będą chętni wykorzystać zarówno lokalni pracodawcy jak i pracownicy szukający pracy – wszystkich zapraszamy do zgłaszania się do nas – działamy jako Agencja pośrednictwa pracy i świadczymy usługi w tym zakresie w sposób ciągły – mówi Beata Sołtys Prezes Stowarzyszenia B-4.

Informacje o projekcie

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie B-4 (Lider Konsorcjum) - Agencja Zatrudnienia nr 1927 i Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze (Partner Konsorcjum) - Agencja Zatrudnienia nr 53, realizuje, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w okresie 2015-2017 działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych mające na celu doprowadzenie ich do zatrudnienia.

Działaniami aktywizacyjnymi zostanie objęta grupa 1500 osób bezrobotnych (w tym 900 osób z II profilu i 600 osób z III profilu) z powiatów: łańcuckiego, przemyskiego, niżańskiego i sanockiego.

W ramach działań aktywizacyjnych stosowane są różnorodne, aczkolwiek uzupełniające się metody, formy i narzędzia pracy, rezultatem których jest precyzyjne dopasowywanie ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracodawców.

O B-4

Organizacja posiadająca 20 lat doświadczenia w obszarze rynku pracy, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz organizacji szkoleń. W ciągu ostatnich dwóch dekad B-4 zrealizowało ponad 70 projektów o łącznej wartości ponad 20 mln Euro, w tym pozyskało pracowników dla ponad 300 pracodawców i przeprowadziło usługi doradztwa i organizacji szkoleń z zakresu HR dla ponad 5000 osób i 200 przedsiębiorstw i instytucji. B-4 posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 1927, do Krajowego Systemu Usług dla MŚP oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a także Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty. zaś jakość świadczonych usług gwarantowana Certyfikatem Jakości ISO 9001-2008.

Kontakt w sprawie projektów rekrutacji i selekcji pracowników: , tel. +(48)797 471 381; www.b4.org.pl.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ