Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

Dystrybutor Dobra - automat do generowania dobra społecznego
MARIUSZ WOJTOWICZ
aktualizacja: 08.06.2016
Czy istnieje automat do generowania dobra społecznego? Wielu powie, że nie, a jednak - już niedługo może stać się to realne. Dystrybutor Dobra to sieć automatów vendingowych, przez które odbędzie się sprzedaż rękodzieła wytwarzanego przez podopiecznych polskich przedsiębiorstw społecznych. To unikatowy kanał sprzedaży i „wytwarzania dobra". Pierwszy na świecie.

Pomysł Dystrybutora Dobra powstał z inicjatywy Stowarzyszenia MONAR w 2014 roku. Polega na stworzeniu automatów vendingowych sprzedających produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej z wyraźnym zaznaczeniem misji i strategii społecznej. Dystrybutor Dobra jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych kobiet, samotnych matek czy podopiecznych MONARU po ukończonej terapii – osoby te zostaną zaangażowane w produkcję i obsługę maszyn, a zysk ze sprzedaży będzie reinwestowany w celach społecznych, jak na przykład aktywizacja seniorów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior.

Koncepcja Dystrybutora Dobra nawiązuje m.in. do refleksji franuskiego etnologa Marca Augė, który wprowadził pojęcie „nie-miejsca” (przestrzeni niczyjej). Zwykle w dużych miastach są takie miejsca, gdzie nie ma wymiany społecznej, każdy się spieszy, biegnie, patrzy w swój telefon. Są to galerie handlowe, lotniska, dworce kolejowe itp. Według Augė, „nie-miejsce” to przestrzeń, w której jednostki spotykają się, ale nie nawiązują ze sobą kontaktu społecznego. Definiuje je jako „... przestrzeń, która nie buduje ani tożsamości, ani relacji, lecz jedynie imitację i samotność, w której poruszają się mikrojednostki, władające jedynie swoją konsumpcją, rozpływające się i zanikające jak konsumpcja, jedyne źródło wartości. Mikrojednostki pozostające w konflikcie, konkurujące, przestraszone” (M. Augė: 2009).

Dystrybutor Dobra jest więc symbolicznym inkubatorem różnych grup społecznych. Mimo że nadal nie ma fizycznego kontaktu między nimi, to w sposób ideowy łączy on na przykład osobę wykluczoną z rynku pracy z klientem galerii handlowej i osobami zarządzającymi tą galerią. Ich wspólnym mianownikiem jest dobro wygenerowane przez zakup pro-społeczny. Klient świadomie kupuje produkt wytworzony przez sprawdzone przedsiębiorstwo społeczne. Zostaje poinformowany o celach non-profit działalności. W ramach strategii CSR-u galerie handlowe i inne podmioty udostępnią nieodpłatnie miejsca, w których będą umieszczone charakterystyczne automaty – przebudowane na podstawie projektu Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mechanizm będzie działał w oparciu o strategie „win-win” – korzyści wizerunkowe dla tych podmiotów (etyczny biznes) i niższe koszty dystrybucji dla przedsiębiorstwa społecznego. Jest to wspólnotowe przedsięwzięcie oraz mądry i twórczy sposób pomagania, aktywizujący wszystkie strony do działania.

Pierwszym – testowym produktem Dystrybutora Dobra będzie skrzat Helpuś, którego sprzedaż pragniemy wdrożyć w lipcu w Warszawie i w Krakowie. Skrzat zostanie uszyty przez członkinie spółdzielni socjalnej Alexis z Łomży.

Wierzymy, że jest to pionierski projekt, którego już pierwszym sukcesem było dotarcie do finału w konkursie Komisji Europejskiej „Social Innovation – New Ways to Grow”. Na ponad 1400 zgłoszeń znalazł się w pierwszej 10 finalistów.

Aby zrealizować projekt, potrzebujemy środków finansowych na zakup i przebudowę pierwszych automatów. W tym celu już uruchomiliśmy kampanię crowdfundingową, bo jesteśmy przekonani, że w ludziach jest siła. Crowdfunding jest idealnym narzędziem, żeby tą siłę pokazać i mądrze wykorzystać do generowania „dobra społecznego”. Każdego, kto chciałby być współproducentem tej wyjątkowej innowacji społecznej, zapraszamy na PolakPotrafi.pl.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ