Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Rekrutacja na spotkania – informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku"
LUCYNA PACHCIARZ
aktualizacja: 05.05.2016
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie – informacyjno – doradcze: „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Powstał w celu podkreślenia jakości oferty i kształtowania ich pozytywnego wizerunku.

Termin: 17 maja 2016 r. – Wałbrzych

Czas trwania: 9.00-15.00

Miejsce: ul. Beethovena 10, Wałbrzych

Ilość miejsc: 25

Termin przesyłania zgłoszeń: 13 maja 2016, godz. 14:00

Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

• przedsiębiorstw społecznych

• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej

• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej

• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail:

Informacji na temat spotkania udziela: Lucyna Pachciarz tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ