Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Bielsko. Żywiec. Cieszyn. Nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej
OWES SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
aktualizacja: 13.01.2016
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłasza nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych - poszukiwane grupy minimum 5 - osobowe

- osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych - minimum 2 osoby prawne (organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego).

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym dla:

- osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą

- osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

mieszkających na terenie Miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego lub żywieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w ramach utworzenia spółdzielni socjalnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu 33 496 02 44, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędne dokumenty: http://owes.bcp.org.pl/wsparcie-powstawania-i-funkcjonowania-spoldzielni-socjalnych

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ