Każdej działalności ekonomicznej powinien towarzyszyć wzgląd na społeczne i środowiskowe konsekwencje działań. Ich ignorowanie jest źródłem kryzysów zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym.
Manifest Ekonomii Społecznej

Akredytacja OWES została unieważniona
PIOTR STRONKOWSKI, CEZARY MIŻEJEWSKI
aktualizacja: 05.01.2016

logo />/

31 grudnia Minister Rafalska podpisała zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które uzyskały status akredytowanego OWES tracą ten status.

Od pewnego czasu pojawiały się niepokojące informacje dotyczące akredytacji OWES. Minister Krzysztof Michałkiewicz miał podobno wątpliwości dotyczące przebiegu procesu akredytacji. Nie zostały one jednak jasno ani publicznie przedstawione. Nie poproszono nas również o informacje lub wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

W związku z tym 23 grudnia 2015 r. grupa robocza skierowała do Ministra Michałkiewicza pismo, przedstawiające przebieg akredytacji i wyrażając gotowość do spotkania się i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W odpowiedzi Minister Michałkiewicz zaproponował w piśmie 31 grudnia 2015 spotkanie Komitetu Akredytacyjnego na 12 stycznia 2016.

Równocześnie, tego samego dnia, Minister Rafalska podpisała zarządzenie zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Akredytacyjny, w którym stwierdza się „ Podmioty, którym Minister przyznał status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, tracą ten status z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.” Nikt nie został poinformowany o tym zarządzeniu.

Oznacza to, że cały proces akredytacji został unieważniony, a praca wielu osób, zarówno w Komitecie Akredytacyjnym jak i w OWES, poszła na marne. Nie wiemy dlaczego Minister Michałkiewicz zdecydował się na taki krok - nie podjął próby rozmowy z członkami Komitetu Akredytacyjnego i grupy roboczej. Nie przedstawiono również żadnego uzasadnienia dla tak rewolucyjnej decyzji. Oznacza to oczywiście złamanie wszelkich zasad dialogu obywatelskiego.

Piotr Stronkowski Cezary Miżejewski, członkowie grupy roboczej

KOMENTARZE (12) / DODAJ KOMENTARZ

~Kolejni bezrobotni (od 31 grudnia) / 07.01.2016, 12:14

i był sobie OWES...
"Dziękujęmy" Pani Minister Pracy, że od dziś nie mamy pracy i nasze dzieci będą głodować. Ministerstwo Pracy nie powinno pogłębiać wykluczenia, bezrobocia i biedy polskich rodzin katolickich.

~Anna Maria / 06.01.2016, 05:18

Odp. Dobry krok
No tak, wykluczeni niech pomagają sobie sami. Po co w nich inwestować? Lepiej wydawać kasę na zasiłki, prawda P. Anno?

~Grażyna / 06.01.2016, 01:43

akredytacja OWESów unieważniona
http://www.mpips.gov.pl/bip/dzienniki-urzedowe/dzienniki-urzedowe-mrpips/dzien niki-urzedowe-mrpips---grudzien-2015-r/

~pisiu / 06.01.2016, 12:31

Odp. ciekawe jak czują się wyborcy obecnego rządu z szeregów trzeciego sektora?
Wyborcy czują się dobrze a obecne porządki w Ministerstwie są OK. Nie lękajcie się.

~TKM2 / 05.01.2016, 10:36

Odp. Dobry krok
Ministerstwo nie zlikwiduje programu OWES-ów, tylko zapłaci za nowy proces akredytacyjny. Pytanie, po co dlaczego...

~O / 05.01.2016, 05:27

Odp. link do zarządzenia
Tu jest link, który się otwiera, w zamieszczonym wcześniej jest spacja: http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9513/1/1/poz%2049.p df

~Anna Maria / 05.01.2016, 03:46

Dobry krok
Dobrze zrobiła pani Minister, OWESy to fikcja w biały dzień i strata pieniędzy na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

~Ewa Stokłuska / 05.01.2016, 03:20

link do zarządzenia
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9513/1/1/poz%2049.p df

~Karolina Bujak / 05.01.2016, 03:18

Odp. Czy zarządzenie jest już dostępne gdzieś online?
http://www.mpips.gov.pl/bip/dzienniki-urzedowe/dzienniki-urzedowe-mrpips/dzien niki-urzedowe-mrpips---grudzien-2015-r/ Poz. 49

~Patrycja Wojtaszczyk / 05.01.2016, 03:03

Czy zarządzenie jest już dostępne gdzieś online?
może znany jest chociaż znany jego numer i miejsce publikacji? ewentualnie kiedy weszło / wejdzie w życie?