Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Bezpłatne szkolenie OWES Szczecin: "Kasy fiskalne i VAT w podmiotach ES - zmiany w prawie"
MARTA PRZECZEWSKA
aktualizacja: 15.10.2015
Jakie transakcje obligują organizacje do stosowania kasy fiskalnej? Czy „nie - vatowiec” musi mieć kasę fiskalną? Jakie zmiany prawne czekają nas w 2016 roku? Na te i inne pytania z zakresu kas fiskalnych i podatku VAT w organizacjach pozarządowych dowiesz się na szkoleniu "Kasy fiskalne i VAT w podmiotach ekonomii społecznej – zmiany w prawie", które odbędzie się 7 listopada 2015 w Szczecinie.

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie podmiotów ekonomii społecznej do zainstalowania kas fiskalnych w sytuacji przekroczenia obrotu powyżej 20 tys. rocznie, zapoznanie z procedurą fiskalizacji kas i zdefiniowanie podstawy do opodatkowania podatkiem VAT w organizacjach.

PROGRAM SZKOLENIA (8h):

1. NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH, ZMIANY OBOWIAZUJĄCE OD 1.01.2015 DO 31.12.2016

 • Zdefiniowanie obowiązku ewidencjonowania obrotu przez podmiot z zastosowaniem kasy fiskalnej.
 • Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe oraz ich zmiany.
 • Sprzedaż towarów i świadczenie usług wyłączonych ze zwolnień.
 • Procedura wprowadzenia kasy fiskalnej – krok po kroku proces fiskalizacji.
 • Nazewnictwo towarów lub usług na paragonie fiskalnym.
 • Zasady korygowania obrotu rejestrowanego przy użyciu kasy fiskalnej przy zwrotach, pomyłkach, itp.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.
 • Warunki uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej.
 • Studium przypadków.

2. ZMIANY W PODATKU VAT 1.07.2015

 • Kiedy organizacja jako kupujący będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT?
 • Zakres zmian w procedurze odwrotnego obciążenia.
 • Rozszerzenie katalogu towarów.
 • Korzystanie z „ulgi na złe długi” – według nowych zasad.
 • Podmioty powiązane a „ulga na złe długi”
 • Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa i zasada w okresie przejściowym.
 • Studium przypadków.

3. ZMIANY NA ROK 2016

 • Ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT od tzw. „wydatków mieszanych”.
 • Zdarzenia z poza zakresu VAT i sposoby ustalania proporcji.
 • Przykłady na obliczanie pre-struktury i struktury.
 • Likwidacja przepisów o korekcie kosztów.
 • Zmiana w ordynacji podatkowej dotycząca rozstrzygania na korzyść podatnika.
 • Pozostałe zmiany.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

7 listopada 2015 r. od godz. 9.00, Szczecin, ul. Cukrowa 8 (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego)

PROWADZĄCA:

Beata Kuśmierek - doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, autorka internetowych szkoleń podatkowych i artykułów o tematyce związanej z przedsiębiorczością. Tylko w roku 2014 Pani Przeprowadziła blisko 100 szkoleń (ponad 800 godzin szkoleniowych), w których wzięło udział ponad 2300 osób. Jako praktyk w swojej pracy trenerskiej wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas obsługi podmiotów gospodarczych, omawianą tematykę wzbogaca o liczne przykłady z życia gospodarczego oraz orzecznictwo.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (PES) z terenu Miasta Szczecin, powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Miasta Świnoujście tj. podmiotów posiadających status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółka non-profit.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie:

 • profesjonalną i praktyczną wiedzę,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy,
 • doradztwo w zakresie tematyki zajęć.

REKRUTACJA: Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla podmiotów ekonomii społecznej i osoby oddelegowanej z podmiotu* do pobrania ze strony www.aktywneowes.pl i przesłać go faxem na nr 91 444 31 63, e-mailem na adres lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 220 (II piętro w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego) do dnia 3.11.2015 do godz. 16.00.

Więcej informacji udzielanych jest na www.aktywneowes.pl, pod nr tel: 91 444 31 63, kom: 517 357 677, pod adresem e-mail: .

Zapraszam

Emilia Kowalska

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie

Aktywa Plus Emilia Kowalska

*UWAGA! Jeśli podmiot ekonomii społecznej prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą to wsparcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis. Z takim podmiotem zawierana jest umowa szkoleniowo-doradcza. Oprócz formularza zgłoszeniowego wymagane są dodatkowe dokumenty. Szczegóły i druki na: http://aktywneowes.pl/strony/rekrutacja

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ