Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Klauzule społeczne obowiązkowe w Warszawie!
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 03.09.2015

Spółdzielnia Socjalna Tajemniczy Ogród, fot. Ł. Sokół />/

Warszawa dołącza do miast aktywnie wykorzystujących mechanizmy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 1 września 2015 roku prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie, na mocy którego stosowanie klauzul społecznych w kilku grupach zamówień publicznych będzie obowiązkowe.

Zarządzenie dotyczy dodatkowych wymogów względem wykonawców wynikające z art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to zarówno klauzule społeczne dotyczące podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, jak i takich, które do realizacji zamówienia zatrudniają osoby z określonych w ustawie grup zagrożonych marginalizacją na rynku pracy. Inne klauzule wspomniane w powyższych punktach Pzp dotyczą przekazywania zwiększonych wpłat na fundusz szkoleniowy oraz zatrudnienia pracowników przy realizacji zamówienia na umowy o pracę. O tym, które klauzule zostaną zastosowane w procedurze, będą decydować kierujący jednostkami, których dotyczy zarządzenie.

Więcej o stosowaniu klauzul społecznych w Warszawie >

Stosowanie klauzul społecznych będzie obowiązkowe w zamówieniach dotyczących usług gastronomicznych i cateringowych, usług opiekuńczych, usług związanych z utrzymaniem czystości i sprzątaniem wnętrz, zimowego i letniego oczyszczania ulic i chodników, utrzymywania terenów zieleni, robot budowlanych. W pozostałych kategoriach zamówień oraz w przypadku zamówień poniżej progu 30 tys. euro, do których nie trzeba stosować przepisów Pzp, klauzule społeczne są zalecane.

Jeśli kierownik jednostki zamawiającej uzna, że ze względu na specyfikę zamówienia zastosowanie klauzuli społecznej nie jest możliwe, jest zobowiązany przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przesłać uzasadnienie odstąpienia od zastosowania klauzul społecznych do Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez podmioty wymienione w § 2 Zarządzenia będzie monitorowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Do zarządzenia stosować powinny się m.in. biura Urzędu Miasta, burmistrzowie dzielnic, ośrodki pomocy społecznej, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Treść zarządzenia >

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ