W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Warszawa. Spotkanie informacyjne dla ngo sprawie działania 2.19 POWER
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 08.07.2015
16 lipca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbędzie sie spotkanie na temat planowanego konkursu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, działając jako instytucja organizująca konkurs (IOK), zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne na temat
planowanego konkursu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Konkurs realizowany będzie w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

Termin i miejsce spotkania:

16 lipca 2015 - Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala 1105

Program spotkania

11.00 – 12.00 Prezentacja kryteriów oceny projektów

12.05 – 12.40 Prezentacja załączników do regulaminu konkursu

12.40 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 Pytania i odpowiedzi

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych mających doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych/partycypacji publicznej, w tym również w dziedzinie planowania przestrzennego, jako adresatów konkursu uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13 lipca br. na adres:

UWAGA! W drugiej połowie lipca planowane jest również spotkanie informacyjne w Sopocie, termin i miejsce w trakcie ustalania.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ