W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Targi Aktywnych Form Pomocy
KATARZYNA JAROSZEWICZ
aktualizacja: 12.06.2015
Organizatorzy zapraszają na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz, jak co roku, na Targi Dobrego Klimatu. W tym roku oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie. Targi Aktywnych Form Pomocy odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. w Policach i Nowym Warpnie, a Targi Dobrego Klimatu dzień później 20 czerwca w Nowym Warpnie.

Hasłem przewodnim dla Targów Aktywnych Form Pomocy jest rozwój lokalny. W trakcie pierwszego, konferencyjnego dnia postaramy się ukazać politykę społeczną i działania Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej jako podstawę dla rozwoju społeczności lokalnych. Bardzo ważne jest dla nas ukazanie polityki społecznej nie jako pozycji kosztowej w samorządowych budżetach, ale jako istotnej, obok edukacji, inwestycji w rozwój lokalny. Zależy nam by wywołać istotne zmiany w postrzeganiu polityki społecznej i pokazać wartości jakie niesie realizacja polityki społecznej o charakterze inwestycyjnym. Pokażemy, że polityka społeczna stanowi podstawę społeczno-gospodarczego rozwoju lokalnego.

Uczestnicy Targów Aktywnych Form Pomocy pierwszego dnia będą mogli wziąć udział w jednym z trzech, równolegle odbywających się paneli dyskusyjnych. Do wyboru przez uczestników Targów będą trzy panele robocze:

„Rodzina jako podstawa lokalnej polityki społecznej” – kanwą do dyskusji będzie zmieniające się podejście do rodziny, Zachodniopomorski Program na Rzecz Rodziny, oraz redefinicja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie Goleniowa.

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako determinant rozwoju lokalnego, miejsce i rola podmiotów o charakterze reintegracyjnym” – kanwą do dyskusji będą zmiany związane z wdrażaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Ubóstwu, nowego okresu programowania i związane z tym wyzwania jakie stoją przed lokalną polityką społeczną.

„Usamodzielnianie osób zależnych” – pokazane na przykładach działania CIS, spółdzielni socjalnych jak i innych form zapewniających elastyczny system zatrudnienia.

Zależy nam nie tylko na prezentacji poszczególnym przykładów rozwiązań, ale i na dyskusji o możliwościach ich implementacji. W trakcie paneli będziemy starali się ukazać szczególną rolę CIS i KIS w tych obszarach.

Wieczorem podczas uroczystego bankietu przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej „SOS” prowadzone przez Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla najlepszych podmiotów i osób indywidualnych realizujących cenne inicjatywy w zakresie aktywnych form pomocy „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy za 2014 rok”. Planujemy także wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie wręczenie zachodniopomorskich certyfikatów „Zakup prospołeczny”.

Drugiego dnia przeniesiemy się do Nowego Warpna, gdzie odbędą się zarówno prezentacje podmiotów z poszczególnych regionów, jak i praktyczne warsztaty dotyczące:

Współpracy Centrum Integracji Społecznej z przedsiębiorcami;

Mierzenia kosztów zaniechania i wartości społecznej projektów;

Delegowania zadań organizacjom pozarządowym, szczególnie w kontekście nowego okresu programowania;

Budowania lokalnych strategii i programów;

Usamodzielniania osób zależnych;

Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

W sobotę 20 czerwca, ponownie w Nowym Warpnie, odbędą się Targi Dobrego Klimatu, podczas których podmioty nie tylko będą prezentować swoją ofertę lecz zostaną zaproszone do przygotowania interaktywnych form prezentacji, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny. Oprócz prezentacji podmiotów odbędą się również pokazy mody organizowane wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polic, przejazd rowerowy z Polic i Szczecina, Kawiarenka na rynku, zlot zabytkowych samochodów, warsztaty mozaikowe, Miejska Gra Terenowa „W poszukiwaniu królowej pszczół”, gry i zabawy naszego dzieciństwa – w tym II Mistrzostw Gry w Kapsle, plenerowe gry i zabawy dla całej rodziny.

W trakcie Targów muzycznie uczestników inspirować będzie DJ Vicka – ambasadorka programu Senior Wigor.

Już teraz zapraszamy do zgłaszania się do uczestnictwa w Targach. Organizatorami Targów są Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość we współpracy z Gminą Nowe Warpno, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinie, Powiatem Polickim oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Targach. Jednocześnie zwracamy się z wielką prośbą zarówno o wskazanie podmiotów mogących zaprezentować się zarówno podczas Targów Aktywnych Form jak i Targów Dorego Klimatu – zależy nam szczególnie na podmiotach aktywnych, mogących przygotować kreatywne i interaktywne prezentacje wciągające w aktywność uczestników Targów.

Będziemy również wdzięczni za udostępnienie tej informacji na Państwa stronach www, Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu Państwa działania jak wśród innych podmiotów polityki społecznej - PCPR, PUP. Drugiego dnia również istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury do przeprowadzenia warsztatów i podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Targów.

Listy wybranych podmiotów prosimy nadsyłać do 25 maja br.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

tel. +48 91 350 73 80, fax +48 91 431 81 26

Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

ul. M. Skłodowskie-Curie 4, 71-332 Szczecin

tel.: +48 91 852 25 95, +48 91 852 25 94

OSOBA DO KONTAKTU:

Konrad Wielgoszewski

, tel. 600 915 116

Więcej informacji na stronie: dobryklimat.es

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ